Finanční dar podnikatelům v insolvenci

PoradnaFinanční dar podnikatelům v insolvenci
J.V. se zeptal(a) před 4 roky

Dobrý den,

v souvislosti s epidemií viru Covid-19 se objevilo množství programů s cílem pomoci podnikatelům (OSVČ) v insolvenci formou různých darů a podobně. Můj dotaz nesměřuje ani tak k vládní pomoci, která je ošetřena zákonem, ale k různým malým programům vesměs měst a obcí, které pomáhají klasickými dary dle občanského zákoníku (např.: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/ostrava-prvni-pomoc-podnikatelum/pozadejte-o-financni-dar). Jde o to, zda takovýto případně obdržený dar pro fyzické osoby podnikající, jež jsou v insolvenci po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je třeba brát jako mimořádný příjem dle § 412 odst. 1 písm. b) a měl by být použit (odevzdán ins. správci) k mimořádným splátkám? A nebo je možné, aby si jej ins. dlužník ponechal k sanaci své podnikatelské činnosti? Zákon předpokládá možnost ponechat si příjem z pojištění reparující škody a z titulu práva na náhradu majetkové či nemajetkové újmy. Ovšem tyto dary primárně výlukovou definici předpokládanou zákonem nesplňují. Jak tedy by s tímto darem měl ins. dlužník naložit, pokud je obdrží a jak by se k tomuto zjištěnému mimořádnému příjmu měl zachovat ins. správce? Děkuji,

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 roky

Dobrý den, pokud se bude jednat o dar, tak se podle mého názoru bude jednat o mimořádný příjem dle ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ, jak sám uvádíte. Otázkou je, zda by se nemohlo jednat o finanční pomoc poskytovanou ze strany města či obce, která by po formální stránce nebyla darem. Nová právní úprava (označovaná jako LEX COVID) přináší s sebou, v oblasti insolvencí, rozšíření možností přerušení průběhu oddlužení a zmírnění podmínek zrušení schváleného oddlužení. Pokud tedy finanční pomoc bude směřována a určena u OSVČ k zachování a udržení jejich živnosti, čímž bude umožněno, za podmínek stanovených IZ, řádné plnění oddlužení, mám za to, že by tato finanční pomoc měla zůstat v dispozici OSVČ a nemělo by s ní být nakládáno v režimu ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ, jako s mimořádným příjmem.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce