Poslední Akce

Některé druhy incidenčních sporů v insolvenci Aktuální judikatura v oddlužení

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál 28. pluku 1533/29b, Praha Vršovice

Přednášející: JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČRF Program: Spory o pořadí pohledávek. Podmínky řízení. Průběh řízení. Pohledávky vyloučené z uspokojení. Podřízené pohledávky. Pohledávky za majetkovou podstatou Pohledávky s právem na uspokojení ze zajištění. Důsledky pravomocně skončeného sporu o pořadí pohledávky.… Číst dále

Aktuální otázky insolvenčního řízení

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál 28. pluku 1533/29b, Praha Vršovice

Přednášející: JUDr. Jolana Maršíková, soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové Program: Aktuální otázky insolvenčního řízení, zejména poučovací povinnost insolvenčního správce v průběhu insolvečního řízení majetek, jenž se v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty nezpeněžuje předpoklady pro splnění oddlužení… Číst dále

Praktické otázky (nejen) v oddlužení

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál 28. pluku 1533/29b, Praha Vršovice

Přednášející: JUDr. Viktor Břeska, místopředseda Krajského soudu v Ostravě Program: aktuální stav insolvenční legislativy insolvenční správce jako sepisovatel návrhu na povolení oddlužení (podmínky pro vstup dlužníka do oddlužení) činnost insolvenčního správce po povolení oddlužení (zejména přezkum přihlášených pohledávek, popření pohledávek,… Číst dále