Poslední Akce

Vliv insolvenčního a restrukturalizačního řízení na řízení rozhodování obecných a exekučních soudů Aktuální insolvenční judikatura Nejvyššího soudu

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál 28. pluku 1533/29b, Praha Vršovice

Přednášející: JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR Program: Program (tematické okruhy) Zahájení řízení týkajícího se dlužníka u obecného soudu za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení a za trvání účinků restrukturalizačního řízení. Sporná a „nesporná“ řízení zahájená… Číst dále

Aktuální insolvenční judikatura zejména Vrchního soudu v Praze (nejen v oddlužení)

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál 28. pluku 1533/29b, Praha Vršovice

Přednášející: JUDr. Tomáš Zadražil, předseda senátu Vrchního soudu v Praze Program: Dohlédací činnost insolvenčního soudu Insolvenční správce Odvolání insolvenčního správce z funkce Zproštění insolvenčního správce funkce Odpovědnost insolvenčního správce Odměna insolvenčního správce – včetně aktuální sjednocující judikatury k problematice odměny z počtu přezkoumaných přihlášek… Číst dále

Vybrané otázky insolvenčního řízení

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál 28. pluku 1533/29b, Praha Vršovice

Přednášející: JUDr. Jolana Maršíková, soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové Program: Ne/splnění oddlužení po 3 letech Ne/zpeněžovaný majetek dlužníka v oddlužení Přezkum v oddlužení včetně dodatečného, odměna insolvenčního správce (kdy, kolik) Zprávy předkládané insolvenčním správcem při zpeněžení majetku dle § 398 IZ, dle… Číst dále