Poradna

Penzijní připojištění během insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 4 dny

Dobrý den, je prosím možní si založit novou smlouvu na penzijní připojištění během schváleného oddlužení?
Jedná se mi o tom, že současná smlouva byla zahrnuta do majetkové podstaty a bude zrušena a peníze rozděleny věřitelům, ale když si během insolvence založím smlouvu novou a budu si ji platit z nezabavitelné částky a zaměstnavatel mi tam bude díky tomu posílat příspěvek, jsem povinen tyto peníze vydat věřitelům?
Děkuji, Daniel

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 dny

Dobrý den, pokud penzijní připojištění založíte po schválení oddlužení a budete ho financovat z nezabavitelného minima, potom by mělo být vše v pořádku a peníze zde uložené by dle mého názoru měly náležet výlučně Vám. Je však nezbytné, abyste plnil své zákonné povinnosti (srov. § 412 odst. 1 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce 
 

Insolvence a neschopenka
Tazatel se zeptal(a) před 3 týdny

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jsem teď měsíc na neschopence a vůbec nevím kolik dostanu peněz ale chci posílat aspoň minimální částku budu to muset posílat na nějaký účet já nebo mi to budu nadále strhávat IS?
Budu na neschopence do srpna a potom budu přecházet na mateřskou insolvenci bych měla mít do začátku roku 25 
Děkuji 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 týdny

Dobrý den, pokud jste na neschopence, pak je velmi pravděpodobné, že Vaše příjmy nedosáhnou tzv. nezabavitelného minima (výpočet lze provést zde), a tudíž Vám insolvenční správce žádnou částku nestrhne. O skutečnosti, že jste v pracovní neschopnosti musíte informovat IS. Jestliže chcete odeslat minimální částku, tak doporučuji se na tom dohodnout s Vaším IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Odškodnění za úraz
Tazatel se zeptal(a) před 4 týdny

Dobrý den, minulý rok se mi stal úraz, kde jsem si zlomil nohu, což bylo léčeno operativně. Nyní čekám na výplatu pojistného za denní odškodné za úraz, chtěl jsem se zeptat zda i tato částka spadá do takzvaných mimořádných příjmu, které je povinen dlužník odevzdávat insolvenčnímu správci? Děkuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 týdny

Dobrý den, u Vámi zmiňovaného případu velmi záleží jakým způsobem bylo pojistné sjednáno. Součástí úrazových pojištění bývá velmi často tzv. bolestné, které je právě náhradou nemajetkové újmy, a tudíž není mimořádným příjmem a není třeba jej odvést insolvenčnímu správci. Vše ostatní ovšem je součástí majetkové podstaty.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Neoprávněně zaslaná mzda IS
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Je IS povinen zaslat zpět neoprávněně zaslanou mzdu, kterou zaměstnavatel odeslal zřejmě omylem? Neměl jsem odpracovaný celý měsíc. Čistá mzda byla 8.723 Kč, tedy mi nemělo být nic sraženo, přesto jsem z ušetřených peněz v daném měsíci zaslal IS 3.000 Kč, kdy minimální splátka je 2.200 Kč. 
Mám nárok na vrácení mzdy ze strany IS nebo nikoli. Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Dobrý den,
podle Vámi popsaných skutečností Vám zaměstnavatel opravdu neměl strhnout tuto částku. Zaměstnavatel Vám totiž ze mzdy může strhnout pouze částku, která přesahuje Vaše nezabavitelné minimum. To si můžete vypočítat v této kalkulačce (https://www.kurzy.cz/kalkulacka/nezabavitelna-castka/). Pokud Vám zaměstnavatel strhl částku v rámci tohoto minima, doporučuji Vám, obrátit se na Vašeho insolvenčního správce. Nezapomeňte mu v žádosti doložit podklady k tomuto problému, tedy zejména důvod Vaší absence v práci (např. neschopenku od lékaře) a Vaši výplatní pásku za předmětný měsíc. Bylo by také vhodné upozornit na problém zaměstnavatele, aby se tento problém již dále neopakoval.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Po insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné požádat přímo soud o výmaz z ins. rejstříku. 5 let jsem platil ins. vše poctivě zaplaceno, teď jsem necelé tři roky po ins. a potřebují hypotéku na byt. Starám se o nemocnou matku a jsme v podnájmu u realitní kanceláře, která se rozhodla bytu zbavit, ale nejdřív ho nabídli k odkoupení nám. Mamka je ve stavu, kdy stěhování nepřipadá v úvahu, ale já kvůli zápisu v rejstříku nemám nárok. Dala by se tahle situace nějak rozumně řešit? Myslíte, že by dopis k soudu pomohl? Děkuji za odpověď. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Vážený pane,
k Vašemu dotazu musím uvést, že ust. § 425 odst. 1 insolvenčního zákona stanoví, že insolvenční soud z úřední povinnosti vyškrtne osobu ze seznamu dlužníků až po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo insolvenční řízení skončeno a údaje o dlužníkovi soud až po uplynutí těchto 5 let znepřístupní. S realitní kanceláří by bylo možné například uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, která stanoví podmínky budoucí kupní smlouvy k nemovitosti s tím, že kupní smlouva samotná bude uzavřena až po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o splnění oddlužení a tedy po výmazu dlužníka z registru.
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Hledám insolvenčního správce
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobrý den.
Snažím se kontaktovat IS pana Richarda Slavíka z Brna. Nevíte kde bych ho sehnal?
Díky za info.
Adam Berger

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Vážený pane,
pokud bylo rozhodnuto o Vašem úpadku, pak soudem přidělený insolvenční správce je identifikován právě v tomto rozhodnutí a to v souladu s § 136 odst. 2 InsZ. Na základě této identifikace by měl být insolvenční správce k zastižení. Pokud by tomu tak dlouhodobě nebylo (nereaguje na telefon, emaily, datovou schránku apod.) pak se lze – ovšem až po několikerém pokusu o kontaktování správce, obrátit s žádostí na soud, který rozhodnutí o úpadku vydal – například s žádostí o sdělení kontaktních informací insolvenčního správce. Pokud se v úpadku nenacházíte a ins. správce Vám soudem přidělen nebyl, je velmi snadné obrátit se na insolvenčního správce jiného, jejich registr je veřejný a k dispozici na stránkách justice.cz. Nicméně Vámi označená osoba se podle mých zjištění v seznamu insolvenčních správců nevyskytuje. 
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Nepravdivé informace
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobrý den,před necelými 3 lety byla ukončena a splacena insolvence.Muze být i po takové době znovu přezkoumána,pokud dotyčný tehdy uvedl lživé údaje o příjmech?Mám namysli, když někdo osloví soud,že ten, kdo měl insolvenci ,již ale nyní splácenou,lhal o výši příjmu,zda soud zpětně bude přezkoumávat toto nařčení a zda může žádat o vrácení peněz  z této schválené a splacené insolvenci.???
Děkuji, Malá 
 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Vážená paní,
v případě který popisujete, se dlužník zjevně dopustil neuvedení všech příjmů, které by v rámci oddlužení mohlo mít za  následek jeho zrušení. Jelikož již bylo řízení skončeno, můžete se u soudu dožadovat pouze odejmutí a zánik osvobození dlužníka od placení pohledávek a a to pouze pokud jste v insolvenčním řízení dlužníka byla věřitelem (srov. § 417 IZ). Toto je možné pouze do 3 let od přiznání tohoto osvobození dlužníka.
Pro úplnost ještě uvádím, že přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele (srov. § 417 odst. 2 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Splatkovy kalendář
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobrý den,
Od 1.3.2022 jsem v insolvenci,tudíž pravidelně splacim soudem určenou splátku ve vyšší 15.000 Kč,mám už zaplaceno 60%dluhu,za rok bude to 90%,chápu správně že budu oddlužen.Ale mám ještě penzijní připojištění cca.100 tis.kč.
Otázka moje zní?Kdy správce požádá o výplatu z penzijka?Až po úhradě těch 90% dluhu,a penzijkem doplati zbylé 10% dluhu,nebo uplynutí doby 3 let splním 90%a penzijní příspěvek mi zůstane?
Dekuji

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Vážený pane,
K Vašemu dotazu lze uvést tolik, že podle ust. § 412a odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (dále jen „InsZ“) je klíčovou podmínkou splnění oddlužení takové konání dlužníka, které vyhovuje zákonnému požadavku, totiž, aby dlužník v průběhu oddlužení vynaložil veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat k plnému uspokojení pohledávek věřitelů. Zákon v této souvislosti stanoví domněnku, že dlužník vynaložil veškeré toto úsilí, pokud během 5 let splatí alespoň 30 % pohledávek svých věřitelů.  Ust. § 412a odst. 1 písm. b) InsZ výše uvedené upravuje a stanoví, že  oddlužení je splněno také tehdy, pokud dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek.
K otázce: ano, pokud budete i nadále splácet ve stejné výši a 3 roky od schválení oddlužení bude splněno 90 % pohledávek, lze s nejvyšší pravděpodobností očekávat, že insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení a osvobodí dlužníka od placení dalších pohledávek (vzniklých DO rozhodnutí o úpadku) – ust. § 413 ve spojení s § 414 odst. 1 InsZ. K druhé otázce: Velmi pravděpodobně – vzhledem k míře uspokojení věřitelů – nebude nutné otázku vydání peněz z účtu penzijního spoření vůbec řešit a peníze Vám tedy zůstanou, ačkoliv pohledávky splatíte v úrovni 90 % a nikoliv zcela.
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Správce chce peníze navíc
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Zdravím , mám insolvenci platil jsem pak jsem přišel o práci a mezi tím chtěl správce aby mama posílala peníze navíc 3 tisíce a do teď posila ale já už mám práci a nechci aby z vlastních peněz posílala peníze když pracuju tudíž mám srážku a ještě z vlastních musím dávat jak to zrušit ? Nebo odstoupit od takového závazku 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Vážený pane,
pokud máte s maminkou uzavřenou darovací smlouvu, jsou podmínky smlouvy upravující výpověď určující faktor. Dalším faktorem je pak ust. § 412a insolvenčního zákona, které upravuje splnění oddlužení. Podle tohoto zákonného ustanovení musí dlužník pro splnění oddlužení:

  1. splatit nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
  2. v době 3 let od schválení oddlužení splatit nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
  3. po dobu 5 let od schválení oddlužení dlužník neporuší svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm je možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Jinými slovy jde o to, abyste v 5 letech od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % svých dluhů. Pokud se tak nestane, může se stát, že nedojde k osvobození od placení pohledávek. Jestliže byste vypověděl darovací smlouvu (nebo ji nahradil jiným ujednáním – tzv. novací podle ust. § 1902 občanského zákoníku), je nutné disponovat jiným dostatečným příjmem, který umožní naplnění podmínky uspokojení věřitelů alespoň ze 30 % během oněch 5 let a tyto informace je také třeba sdělit Vašemu insolvenčnímu správci.
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Půjčka před insolvencí, a v prubehu insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Vážení,
k velmi abstraktně formulovanému  dotazu na půjčky před a v průběhu insolvence lze uvést následující. Je třeba připomenout, že hovoříme-li o úpadku fyzických osob, bude jeho řešením nejčastěji tzv. oddlužení – ust. § 389 a násl. insolvenčního zákona (dále jen „InsZ“). Poté, co insolvenční soud dlužníkovi oddlužení schválí – tj. dlužníkovi je mu umožněno splácet dluhy svým věřitelům (tak, aby v  5 letech následujících po schválení oddlužení splatil alespoň 30 % svých dluhů – ust. § 412 odst. 1 písm. c) InsZ) je jednou z povinností dlužníka v průběhu oddlužení - krom povinnosti vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost - rovněž povinnost nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit – jak stanoví § 412 odst. 1 písm. a) a g) InsZ. Pokud by dlužník jednal v rozporu s právě uvedeným, pak riskuje, že soud schválené oddlužení zruší a dlužník znovu bude muset čelit exekucím (i těm, které dosud provedeny nebyly), jak stanoví § 418 odst. 1 písm. c) InsZ – ten výslovně uvádí, že  důvodem pro zrušení schváleného oddlužení ze strany ins. soudu je také to, že dlužníkovi v důsledku zaviněného jednání vznikl peněžitý závazek, který je déle než 30 dnů po splatnosti a dlužník není schopen jej splnit. Jinými slovy, pokud si půjčíte finance od 3. osoby a nebudete déle než 30 dnů po splatnosti dluhu schopen/na je splnit, pak je to důvod pro zrušení oddlužení ins. soudem. Obecně tedy lze doporučit se novým půjčkám, minimálně v době schváleného oddlužení, vyhnout.
Pokud byste někomu finanční prostředky chtěl/a poskytnout, lze uvést podobný závěr, neboť  povinností dlužníka je podle § 412 odst. 1 písm. b) poskytnout ins. správci dary, dědictví či jiné hodnoty tak, aby z nich primárně mohli být uspokojeni dlužníkovi věřitelé.
Závěrem je možno dodat, že splněním oddlužení a osvobozením od placení pohledávek, což je hlavní cíl insolvence fyzických osob, je dlužník osvobozen pouze od dluhů, které vznikly do rozhodnutí o úpadku a to v souladu s ust. § 414 odst. 1 poslední věta InsZ.
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Úrazové pojištění – pojistné plnění
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den, jsem v insolvenci a chtěl bych si založit úrazové pojištění a také připojištění pracovní neschopnosti. V případě pojistného plnění, mám nárok na celé plnění, část a nebo bude celé plnění posláno insolvenčnímu správci. Na internetu jsem našel 2 názor. Jeden říká, že na to insolvenční správce nesáhne, protože je to tzv. bolestné. Co se stalo i mému kamarádovi. A druhý názor je, že je to mimořádný příjem, tudíž musí být odevzdán a maximálně dostanu pouze část peněz. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, jak jste správně na internetu vyčetl, názory na Vámi popsaný problém jsou i v odborných kruzích různé. Bohužel zatím nebylo vydáno rozhodnutí vyššího soudu, které by udalo směr a sjednotilo tuto rozdílnost názorů. Níže se Vám tedy pokusím nastínit, jak Vaši záležitost vyřešit co nejvýhodněji, ale přesto bohužel nemohu zaručit, že by v řešení této otázky před příslušným soudem bylo rozhodnuto ve Váš prospěch.
Jak jste si již načetl, české právo určuje, že mimořádný příjem je nutné přiznat a odevzdat insolvenčnímu správci. V ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ však najdeme výjimku z tohoto pravidla, kdy se za tento příjem nepovažuje plnění z pojistné smlouvy o škodovém pojištění. Škodové pojištění je pojištění, ve kterém je plněna částka, odpovídající skutečně vzniklé škodě (zejména se jedná o havarijní pojištění či povinné ručení). Naproti tomu stojí pojištění obnosové, které je pojištěním, kdy si strany sjednají fixní částky, které budou v případě pojistné události vyplaceny (sem většinou spadá právě pojištění úrazové či životní). Problémem je, že na obnosové pojištění se nevztahuje zákonná výjimka (dle §412 IZ), a tudíž by mohlo být uznáno mimořádným příjmem a rozděleno věřitelům v rámci insolvence. Ale jak jsem již zmiňoval shora, na tomto není shoda a soud by tak nemusel věc posoudit ve Váš prospěch.
Pokud by se Vám podařilo sjednat úrazové pojištění jako škodové, což však není obvyklé, ale není to vyloučené a je to právně možné, tak by se záležitost s Vaším pojištěním vyřešila.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

blokace bankovního účtu v době konkurzu
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den,
 
jsem v konkurzu a byl mi zablokován bankovní účet, kam mi chodí jediný můůj přijem a to invalidní důchod. jsem ve 3. stupni invalidity. Jak mám postupovatm aby mi ins. správce účet odblokoval a má na to vůbec právo?? z čeho mám žít???je to jediný můj přijem a 5 dní jsem nejedl a umírám hlady....to je opravdu skvělý systém insolvenčního a konkurzního systému...Kde mám vzít peníze na obživu
 
Děkuji  Deák

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, v rámci konkursu má dispoziční právo k majetkové podstatě, tedy i právo nakládat s Vaším bankovním účtem, insolvenční správce. Toto právo je samozřejmě limitováno zákonem, a Vám tedy náleží tzv. nepostižitelný příjem, který si můžete vypočítat např. v této kalkulačce: https://www.penize.cz/kalkulacky/nezabavitelne-minimum . Tuto část Vašeho příjmu je Vám insolvenční správce povinen vydat, a proto byste se na něj měl s Vaší žádostí obrátit.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Rozděleni insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den. V únoru 22 jsme uzavřeli manželství,oba nebyly před manželstvím dluhy ,po uzavření manželství jsme žádaly o insolvenci insolvence byla schválena 6/2022..v říjnu 2023 jsme se rozvedly..je možnost nějakým způsobem, rozdělit dluhy v insolvenci po rozvodu?  A kdy případně můžeme požádat o odpuštění zbytku dluhu? Děkuji 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den,
v této věci uvádím, že ust. §394a odst. 3 InsZ stanoví, že manželé, kteří podali návrh na povolení oddlužení společně, mají po dobu trvání ins. řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. Insolvenční řízení trvá až do právní moci rozhodnutí soudu o splnění oddlužení v souladu s ust. § 413 odst. 1 InsZ. Jinými slovy jsou manželé, kteří společně podali návrh na povolení oddlužení, považováni z pohledu ins. práva za jednoho dlužníka a to až do skončení ins. řízení. Zákon k tomuto konstruuje právní fikci.
Co se žádosti o osvobození od placení dalších dluhů týče, je třeba vynaložit veškeré úsilí, které je možné po dlužníkovi požadovat, ten musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a další povinnosti stanovené mj. v § 412 InsZ. Osvobození od placení dluhů pak lze přiznat a) při splacení  všech dluhů nezajištěným věřitelům nebo b) při splacení 60 % dluhů nezajištěným věřitelům do 3 let od schválení oddlužení nebo c) po 5 letech od schválení oddlužení při splacení 30 % dluhů nezajištěným věřitelům (srov. § 412a odst. 1 InsZ).
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Předčasné ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den, chci se jen zeptat je mozné navrhnout soudu zadost o  předčasné ukončení insolvence po 36 měsíci ikdyz některé splátky nebyly poslány v ten daný měsíc popřípadě v dalším měsíci bylo posláno třeba dvojnásobek. Nebo jak moc je soud benevolentní nebo přísný a takových případech? Z 220 tisíc mám zaplaceno 190 tisíc. Otázka zní jestli teda zkusit poslat zadost na soud nebo ne dekuji za odpověď 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den,
k Vašemu dotazu uvádím, že insolvenční zákon v § 412a odst. 1 výslovně stanoví, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek. Pokud tedy nemáte zajištěného věřitele (jehož pohledávka by byla zajištěna zástavním právem apod.) je možné insolvenční soud o rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek úspěšně žádat. Takovýto postup lze označit ve vašem případě za žádoucí vzhledem k míře uspokojení věřitelů, kterou jste uvedl. Tedy pokud jste v době 3 let po schválení oddlužení splatil 60 % pohledávek (a více), pak soud bez ohledu na to, zda jste v některých měsících uhradil více a jiných méně, s největší pravděpodobností vydá rozhodnutí o splnění oddlužení.
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Vyškrtnutí
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

dobrý den 
měl jsem insolvenci je to už 5 let po splacení dluhu chtěl bych se nechat vyškrtnout z rejstříků jestli by jste mi mohli poradit po případě pomoct děkuji

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den,
k vyškrtnutí z Insolvenčního rejstříku dochází automaticky, a to po 5 letech od nabytí právní moci usnesení o skončení oddlužení. Právní moc toto usnesení nabývá ve většině případů po 14 dnech od jeho vydání, tzn. pakliže by Soud vydal usnesení 1.4., pak nabyde právní moci 15.4. (v případě, že není podáno odvolání). Pokud by poslední den lhůty připadl na víkend či na státní svátek, právní moc se počítá od nejbližšího pracovního dne.
Pokud, i přestože opravdu uplynulo od právní moci usnesení 5 let, nebyly Vaše údaje vyškrtnuty, tak Vám doporučuji obrátit se s žádostí o vyškrtnutí na příslušný Soud (Krajský soud u kterého byla insolvence vedena).
 
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

ukončený insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den před časem jsem měla insolvenci ale při stěhovaný jsem někam papíry založila a nemohu je najít .  Mohu se zeptat zda to jde zjistit jak je to dlouho. Děkuji Adamcová                                                                       

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Vážená paní Adamcová,
zákon stanoví, že údaje o dlužnících v insolvenci se v Insolvenčním rejstříku uchovávají do 5 let od skončení insolvence. Pokud tedy Vaše insolvence skončila před méně než 5 lety, pak můžete informace o ní dohledat ve výše zmíněném rejstříku, který je dostupný na webové adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do Zde zadáte svoje jméno, a systém Vám vygeneruje data o Vaší insolvenci.
Pokud však Vaše insolvence byla skončena před více než 5 lety, pak bude postup výrazně složitější a budete se muset obrátit s žádostí na soud, který Vaši insolvenci vedl. 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Platební rozkaz vydaný před insolvencí
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda lze obnovit platební rozkaz, který nebyl přihlášen do insolvence, Jedná se o částku 10012,- za pojistnou událost včetně 8,5% ročního úroku do zaplacení...tedy teď už  několik let. Jsem po úspěšném ukončení insolvence. Přišel mi znovu doporučenou poštou od soudu s průvodním dopisem - cituji: Doručujeme Vám platební rozkaz vydaný před zahájením insolvenčního řízení, neboť insolvenční řízení bylo již ukončeno a pominuly tak účinky přerušení řízení.
V rozhodnutí o úspěšném ukončení insolvence se píše: Toto osvobození znamená, že nelze proti dlužnici vymáhat žádnou pohledávku vzniklou před povolením oddlužení, a to ani příslušenství k této pohledávce náležející (např. úroky) bez ohledu na to,
kdy toto příslušenství přirostlo, nelze pro ni nařídit exekuci a již nařízenou exekuci nelze vykonat.
Stejné se pak týká i mimosmluvních sankcí (např. pokut udělených orgány veřejné moci) vzniklých po
povolení oddlužení.
9. Nad rámec uvedeného soud dodává, že toto usnesení je pro dlužnici právním titulem pro námitku
(při jednání s věřiteli i při soudních či exekučních řízeních), která znemožní věřitelům jakékoliv vymáhání
pohledávek za dlužnicí, které vznikly před povolením oddlužení a byly, nebo mohly být věřitelem
přihlášeny do tohoto insolvenčního řízení. Tyto pohledávky (dluhy) však nicméně nezanikají, stávají
se tzv. naturální obligací, kterou po dlužnici nelze (proti její aktivní vůli) vymoci, dlužnice je však může
plnit dobrovolně (z vlastní vůle)Osvobození se naopak nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku
uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobné
úmyslným porušením právní povinnosti (§ 416 odst. 1 insolvenčního zákona).
Prosím zašlete mi odpověď na e-mail?
Děkuji Hrůšová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Vážená paní,
podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona je pro Vás klíčové, že insolvenční soud vydal tzv. rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí, kterým jste byla osvobozena od placení pohledávek (Vašich dluhů). Jinými slovy to znamená, že nejste povinna hradit ty dluhy, které Vám vznikly do rozhodnutí o úpadku. Toto osvobození od placení Vašich dluhů se vztahuje i na ty věřitele, kteří své pohledávky za Vámi do insolvenčního řízení nepřihlásili. Pokud byl platební rozkaz vydán ještě před zahájením insolvenčního řízení, měl věřitel do tohoto insolvenčního řízení svou pohledávku, na jejímž základě byl platební rozkaz vydán, přihlásit. V opačném případě nemáte povinnost částku v něm uvedenou zaplatit, ačkoliv dobrovolně tak učinit můžete. Výjimku z právě uvedeného tvoří: plnění ve formě peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce původem uložené v trestním řízení, dále se osvobození nedotýká pohledávek na výživném, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením povinnosti a náhrad škody na zdraví. Pohledávka v souvislosti s pojistnou událostí by tedy s největší pravděpodobností do těchto výjimek neměla spadat, nevznikla-li pojišťovně z některého z právě zmíněných důvodů.
 
S pozdravem
 
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Založení živnosti v insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den,
mate prosím někdo zkušenosti s podnikáním v insolvenci? Jednoduše řečeno platím insolvenci přes rok, ze zdravotních důvodu jsem musel zaměstnání po x letech opustit a jsem na úřadu práce. Tento měsíc jsem dostal příspěvek poslední. Kvůli zranění ted nemuzu minimálně půl roku chodit, pohovory atd.
Sice je hodně homeoffice, ale až po zauceni a já nikam docházet nemohu. Ted nebude z čeho insolvenci platit.
Co zvládam nejvíc je tvorba webu, správa serveru, PPC reklamy a vše kolem e-shopu.
Napadlo me založit si OSVČ. Podle zákona to není prý problém , nějaké zakázky domluvené už mam. Počítám s měsíčními odvody nejméně 6500 Kč.
Mate s tím někdo reálné zkušenosti? V insolvenci založit si OSVČ?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

V zásadě lze odpovědět krátce a to tak, že insolvenční zákon nezakazuje fyzickým osobám v oddlužení podnikat. Je tedy možné, za splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a příslušnými právními předpisy, podnikat na základě živnostenského oprávnění. Podle ust. § 421 odst. 2 občanského zákoníku se tak stanete podnikající fyzickou osobou, což bude mít důsledky podle § 398b insolvenčního zákona. Zejména je třeba zmínit, že Vám vznikne povinnost splácet nezajištěným věřitelům tzv. zálohovou splátku, kterou stanoví insolvenční soud, který musíte o svém podnikání informovat. Stejně tak je nezbytné informovat insolvenčního správce, který podá zprávu o Vašich očekávaných budoucích příjmech, na jejichž základě pak výše zálohové splátky bude soudem stanovena, přičemž pokud by takovýto postup možný nebyl, bude soud vycházet z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí přechozího kalendářního roku a je tedy třeba zvážit, zda byste této povinnosti (platit zálohovou splátku) řádně dostál.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Insolvence, vrácení dluhu
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý večer, 
mám problém s neplatičkou. Není ochotná mi vrátit dlužnou částku a aniž by mě o tom i formovala, šla do insolvence (je tam již přes rok a ke mě se to dostalo až nyní). Mě nikde nezmínila jako zapujcitelku a já si nezjistila, že o insolvenci žádala a že tam skutečně je abych se přihlásila jako osoba, které dluží také nějaký finanční obnos.
To, že je v insolvenci jsem zjistila až po odeslání předžalobní upomínky na její adresu, kdy mi suverénně slečna napsala, že je naše smlouva kde se mi upsala neplatná a nic s jejím dluhem už nemůžu, jelikož je v insolvenci.
V tuto chvíli jsem tzv. nahraná a pokud ona sama neuzná za vhodné, tak mi finance již není povinná vrátit? Moc Vám děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, bohužel Vás budu muset zklamat, jelikož Vaše možnosti jsou za této situace velmi omezené a pohledávka zůstane velmi pravděpodobně neuhrazená.
Pokud insolvenční soud rozhodne o úpadku dlužníka, tak současně vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Příslušné rozhodnutí insolvenční soud zveřejní v Insolvenčním rejstříku. Jelikož Insolvenční rejstřík je veřejným rejstříkem, tedy má do něj přístup každý, tak nelze namítat to, že by věřitelé o probíhajícím oddlužení dlužníka nevěděli. Pakliže jste tedy svoji pohledávku vůči dlužnici nepřihlásila ve stanovené lhůtě do insolvenčního řízení a dlužnice oddlužením úspěšně projde, tedy insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení, tak jí současně přizná i osvobození od placení pohledávek (srov. § 414 odst. 1 IZ).
Lze doporučit, abyste průběh insolvenčního řízení dlužnice na Insolvenčním rejstříku i nadále sledovala. Pokud by došlo ke zrušení schváleného oddlužení (srov. § 418 IZ), tak dlužnici by nebylo přiznáno osvobození od placení pohledávek a Vy byste mohla svou pohledávku uplatnit u příslušného soudu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Zpeněžení majetku
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den,
jako dlužník (v nepatrném konkursu, po zrušení oddlužení) jsem pomocí příbuzných opatřil finance na vyplacení veškerých, i nezajištěných pohledávek. Insolvenční správce slíbil, že mi zašle vyúčtování – především svých nákladů, aby nedošlo k prodeji nemovitosti např. kvůli chybějícím 10.000 Kč – a to opakovaně i po urgencích, vyúčtování měl prý sestavit účetní. Přesto správce neočekávaně zpeněžil nemovitost v MP. Jako dlužník jsem nemohl o vyplacení komunikovat přímo s věřitelem, neboť bych jím byl neprávem nařčen, že zvýhodňuji věřitele a dopouštím se tak trestného činu – věřitelem jsem byl napadán již v minulosti. Správce věřiteli zamlčel, že jsou připraveny peníze na vyplacení pohledávek, ani neodmítl původní pokyny věřitele ke zpeněžení, ani nežádal soud o dohled nad pokyny věřitele. Soud již dohled nad správcem nestihl uskutečnit, neboť k prodeji došlo neočekávaně oproti předchozí domluvě. Správce nemovitost v podstatě svévolně zpeněžil, prodal ji v dražbě spekulantovi za polovinu tržní ceny – spekulant dal krátce nato vědět (SMS), že ji za tržní cenu prodá zpět (zajištěná pohledávka byla ve výši 1/5 tržní ceny). Hyperochu správce dosud zadržuje. Může tedy být kupní smlouva vzniklá na základě jednoznačného bezpráví uznána za platnou? Zvláště, když žaloba proti správci by nebyla rychlá ani účinná, řízení by probíhalo roky, zatímco bych, jak se snaží spekulant, skončil na ulici; žaloba by neodstranila porušení práv a náhrada by zřejmě byla jen částečná. Chci především ochránit obydlí své a své rodiny, které budovalo několik generací. Správce je motivován odměnou za prodej podle vyhlášky MSP (cca 200.000 Kč). Je takové jednání správce přípustné a je naděje na obnovení mého vlastnického práva? Děkuji za odpověď, Daniel H.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Vážený pane,
postup insolvenčního správce podléhá dohledové činnosti insolvenčního soudu, na který se lze v takovýchto případech obrátit. Soud může od insolvenčního správce požadovat zprávy a vysvětlení jeho postupu, může mu rovněž udělovat pokyny, nahlížet do účtů IS a konat další potřebná šetření. Dále soud může rozhodnout o porušení povinnosti ins. správce a přijmout pořádková opatření ve formě například zproštění funkce v konkrétním případě a  ustanovit ins. správce jiného. Na insolvenční soud se Vy jako dlužník můžete obrátit v případě, že se postup ins. správce v dané věci jeví jako nepřiměřený a poškozující či ztěžující průběh řízení.
 
Na straně druhé je třeba uvést, že v tomto případě, pokud byl dán zajištěným věřitelem pokyn ke zpeněžení majetkové podstaty, není zákonem vyžadováno, aby insolvenční soud tento pokyn odsouhlasil, právě naopak, insolvenční správce je povinen na základě tohoto pokynu začít konat a pokud by tak neučinil, vystavil by se riziku postihu ze strany insolvenčního soudu, jak popisuji výše. Pokud tedy insolvenční správce postupoval v souladu s pokynem zajištěného věřitele, na jehož základě proběhlo zpeněžení majetkové podstaty, tak bude velmi obtížné napadnout tento postup a domoci se obnovy Vašeho vlastnického práva.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce