Poradna

plomba na nemovitost po skončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 dny

Dobrý den,
řádně jsme ukončili INS.Doklad od soudu s nabitím právní moci máme již v ruce od roku 2/2021.
Stále máme plomby na chatě exekutoři nic neodstranují.
Jak máme postupovat aby se plomby odstranili.
Děkuji moc za odpověd.
Kateřina Demeterová
 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 dny

Dobrý den, pokud exekutor nekoná a pohledávka zanikla, je nezbytné exekutora urgovat.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Insolvence – srážky ze mzdy
Tazatel se zeptal(a) před 2 týdny

Dobrý den,
máme zaměstnankyni, které jsou sráženy splátky v souvislosti s insolvencí.
Nevím, jestli mám při výpočtu zahrnovat zvýšení normativních nákladů na bydlení - na internetu jsem se setkala s oběma názory.
Můžete mi říct oficiální stanovisko asociace insolvenčních správců?
Děkuji.
 
Gabriela Bartáková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 týdny

Dobrý den, na položenou otázku neexistuje jednotný výklad a to i mezi různými insolvenčními soudy, což znamená i odlišnou situaci u dlužníků v různých krajích. Doporučoval bych proto se obrátit na příslušný insolvenční soud s dotazem, jak postupovat. Pokud jde o ASIS, tak ta není povolána podávat oficiální stanoviska.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

uhrazeni insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 týdny

Dobrý den 
před 14 dni jsem uhradila svému správci insolvenci v plné výši a od té doby se nic neděje správce pry čeká až mu dovolí vše vyplatit ale soudu nic neposlal. Opravdu mu musí soud dovolit vše vyplatit? je nějaká lhůta do kdy to má vyplatit. Když se ho ptala tak mi bylo řečeno jsem dlouho dlužila tak si zase počkám já . Docela bych to potřebovala dořešit ale nevím jak dál pokračovat
Děkuji Kořínková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 týdny

Dobrý den, pokud došlo z Vaší strany ke splnění oddlužení podle ust. § 412a odst. 1, písm. a) IZ, tedy jste splatila nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, tak je to důvodem pro vydání rozhodnutí o splnění oddlužení (srov. ust. § 413 IZ). Vydání takového rozhodnutí je odvislé od podání zprávy IS o splnění oddlužení. Pokud jste úhradu provedla před 14 dny, jak uvádíte, tak k tomuto sděluji, že IS musí pro účely podání zprávy vše překontrolovat, zejména ověřit, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je opravdu řádně splněno a že neeviduje žádné nedoplatky dle stanoveného splátkového kalendáře. Na tuto činnost je doba 14ti dnů poměrně krátká, a proto doporučuji ponechat IS ještě nějaký čas ke zpracování.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Podnikání v insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den, s manželem máme insolvenci schválenou 8/2021, manžel je v ID 3. stupně, já jsem zaměstnaná na HPP a ráda bych si jako vedlejší činnost rozjela podnikání. Přemýšlím o možnosti OSVČ i s.r.o., jako jednatel. Chtěla bych se zeptat, jak to pak funguje se srážkami, když bych měla OSVČ a platila paušální daň nebo jako v pozici jednatele? Ještě podotknu, že ač nemusíme splnit hranici 30% za 5 let, srážky z mého platu jsou vyšší, tudíž víme a chceme, aby byla hranice 30% za 5 let splněna a my tím měli určitou jistotu osvobození. Děkuji za odpověď. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, insolvenční zákon neomezuje dlužníka v jeho rozhodnutí začít během trvání schváleného oddlužení podnikat, tedy začít vykonávat výdělečnou činnost jako OSVČ či začít vykonávat funkci statutární orgánu v korporaci (jednatel, člen představenstva atd.). Pokud tedy budete splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro konkrétní předmět podnikání (resp. živnost), můžete začít vykonávat činnost jako OSVČ. Jestliže se tak rozhodnete, je nezbytné o této skutečnosti informovat insolvenčního správce a insolvenční soud, a to zejména  s ohledem na skutečnost, že se dostanete do režimu splátkového kalendáře fyzické osoby - podnikatele dle ust. § 398b IZ. Zahájením podnikatelské činnosti začínají pro dlužníka i IS platit jiná, IZ stanovená pravidla pro provádění srážek pro oddlužení. Nově budete měsíčně splácet nezajištěným věřitelům z Vašeho příjmu z podnikání nevratnou částku, která je IZ označována jako "zálohová splátka". Ta se určuje z jedné dvanáctiny zjištěného zisku dlužníka za poslední zdaňovací období podle zvláštního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že ve Vašem případě nebude možné postupovat tímto způsobem, neboť budete teprve jako OSVČ začínat, bude použita určitá fikce upravená v ust. § 398b odst. 5 IZ a zálohová splátka bude stanovena z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Vaše rozhodnutí o podnikání je tedy nezbytné řádně uvážit.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

splátka dluhu insolvenčnímu správci
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den,
můj syn je v insolvenci a protože nyní zdědil peníze, tak musí uhradit dluh insolvenčnímu správci. Chtěla jsem se zeptat, proč musíme posílat správci více peněz než je jeho nynější dluh? Chce celou část jeho dědictví. Dluh je 295.000,- a insolvenční správce chce zaplatit 500.000,-  s tím, že mu potom z té částky možná něco vrátí. Zdá se mi to divné a chci mu zaplatit jen dluh. Můžu to tak udělat?
Předem děkuji za odpověď Eva

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, postup IS vychází z právní úpravy obsažené v ust. § 412 odst. 1, písm. b), podle kterého je dlužník povinen po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty vydat IS hodnoty získané dědictvím. Pokud tedy v důsledku vydání hodnoty získané dědictvím dojde ke splnění oddlužení a IS bude mít v majetkové podstatě částku přesahující výši splněného oddlužení, tak dlužníkovi tento rozdíl vydá.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Jak a kde požádat o vymazání z registru dlužníků po insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, problematika vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků je obsažena v ust. § 425 odst. 1 IZ takto:
"Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142 , vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí."
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Jednorázová úhrada insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat, zda jde zaplatit třeba 60% nebo 100% dluh na insolvenci jednorázově a tím insolvenci ukončit. Mám dluh asi 140 000,- a je to pár dní co mi bylo nabídnut od dárce dar 70 000,-. Vystačilo by to i na těch 60%. Lze takto uhradit těch 60% procent a zbytek by byl prominut nebo lze to vůbec? 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, podmínky splnění oddlužení jsou stanoveny v § 412a odst. 1 takto:
Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

co se zahrnuje do majetkové podstaty?
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den,
mám dotaz ohledně zahrnutí nemovitosti do skutkové podstaty. Před několika lety tatínek prodal dům, ale než byl převeden na KN, původní vlastník podal žalobu na neplatnost převodu pro nízkou kupní cenu. Spor se řešil dlouhá léta, ale teď se konečně smírně vyřešil a tatínkův kupec složil do úschovy kupní cenu. Jenže mezi tím tatínek zemřel, a dům jsme zdědily já a moje sestra - ta má velké dluhy a exekuce a chystá se podat žádost na vyhlášení insolvence. Můj dotaz zní, bude do majetkové podstaty zahrnut i ten dům? Opakuji byla na jeho prodej uzavřena platně kupní smlouva a již se čeká na zápis nového majitele do KN. děkuji H. Kmentová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, pokud bude zahájeno insolvenční řízení s Vaší sestrou, nelze vyloučit, že uzavřená kupní smlouva i po zápisu vkladu vlastnického práva na nového majitele bude předmětem pozornosti ze strany insolvenčního správce, který na tuto kupní smlouvu může nahlížet jako na tzv. zkracující úkon dlužníka, tedy konkrétně, že Vaše sestra tímto úkonem zkrátila možnost uspokojení svých věřitelů.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

insolvence na mzdu
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den, náš zaměstnanec má insolvenci a podle rozsudku posíláme celou mzdu insolvenčnímu správci, který poté pošle vyměřenou část našemu zaměstnanci. Insolvenční správce měl bankovní účet u Sberbank a bohužel stále nemá zřízený nový a tudíž je náš zaměstnanec momentálně bez prostředků. Mzda je tu momentálně deponovaná. Jak můžeme zaměstnanci pomoci?
Předem děkuji za radu.
S pozdravem,
Radka Katreňáková  

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, jestliže IS měl účet majetkové podstaty u Sberbank, je zřejmé, že nebude možné tento účet již dále užívat. Nejdříve bych doporučoval IS urgovat, neboť lze předpokládat, že IS řeší problém s účtem u Sberbank nejen u oddlužení Vašeho zaměstnance. Pokud by i nadále IS požadovaný nový účet nesdělil, lze si představit, že poskytnete Vašemu zaměstnanci zálohové plnění na mzdu a budete o tom informovat IS a insolvenční soud.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Přihlášení podmíněné pohledávky
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den,
momentálně řeším jednu zapeklitou záležitost. Jde o to, že došlo k zániku mé pohledávky započtením, ovšem získal jsem informaci, že dlužník hodlá započtení zpochybnit a zároveň u něj bude zahájeno insolvenční řízení.
Jde mi o to, že pokud by došlo k rozhodnutí o neplatnosti započtení, tak by pohledávka z právního hlediska byla považována za existující po celou dobu - ačkoliv nyní neexistuje.
Problém je v tom, že v době kdy by bylo rozhodnuto o neplatnosti započtení, by již pravděpodobně uplynula lhůta pro přihlášení pohledávky v insovelnčním řízení a pohledávka by se tak stala nedobytná.
Můj dotaz zní jak v takové věci postupovat? Zda pohledávku uplatnit jako podmíňenou (neplatnost započtení by byla podmínka rezolutivní či suspenzivní? ) Popř. existuje jiná možnost jak poté takovou pohledávku vymáhat? 
S přáním příjemného dne a předem děkuji za odpověď
Čech

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, předně je třeba uvést, že dovolání se neúčinnosti právních úkonů je v dispozici IS a nikoliv dlužníka. V souvislosti se započtením, které zmiňujete, je nezbytné si uvědomit, že proti pohledávce na vydání dlužníkova plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty není započtení přípustné (srov. § 238 IZ). Odpověď na Vaši otázku, jak postupovat je závislá na právním hodnocení oprávněnosti započtení. Jestliže započtení proběhlo právně v pořádku, bude Vám dána možnost se bránit proti úkonu IS, jímž bude toto započtení zpochybněno, a to v rámci incidenčního sporu. Je-li Vaše pohledávka, resp. byla-li Vaše pohledávka oprávněná, lze doporučit ji přihlásit (podmíněně).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

liknavost správce po skončení oddlužení
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem: dcera ukončila koncem prosince 2021 insolvenci poslední splátkou. K dnešnímu dni je v insolv. rejstříku zatím jen Sdělení správce o plnění oddlužení s datem 7. 10. 2021. Zaměstnavatel dceři nevyplácí mzdu, nadále ji zasílá insolv. správci, protože se řídí záznamy v insolv. rejstříku. Bohužel, zaměstnavatel sám o sobě má termín výplat 22. až 24. v měsíci, takže teď v únoru do 27. 2. správce nepřeposlal dceři mzdu. Takže se ptám hlavně na to, zda je možné, že správce tak dlouho nedává zprávu o plnění oddlužení, tím pádem není v rejsříku ani zpráva o skončení oddlužení, v insolv. rejstříku v poslední zprávě je stav oddlužení do června 21. Největší problém však je ten, že zaměstnavatel se opravdu řídí tím, že v rejstříku není ani zmínka o skončení oddlužení. Takže můj hlavní dotaz zní, jak dlouho po ukončení splácení může správce otálet se zprávou o oddlužení splněním splátkového kalendáře? Moje známá měla naprosto jiný přístup správce při ukončení insolvence - při skončení insolvence v listopadu, už v prosinci měla výplatu od zaměstnavatele a v rejstříku 9. prosince bylo usnesení o splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek. Jak je možné, že správci pracují takto odlišně? A je to podle zákona, že insolvenční správce mé dcery takto postupuje? Děkuji Vám za odpověď. Jana Nejedlá

6/02/2022 12:54:05

 

 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Vážená paní, časový interval k předkládání zpráv určuje IS insolvenční soud v rámci usnesení o schválení oddlužení, případně samostatným usnesením. Tato informace by tedy měla být zjistitelná z insolvenčního rejstříku. Pokud IS dosud nesdělil insolvenčnímu soudu, že došlo ke splnění podmínek oddlužení a nečiní tak delší dobu, jak sdělujete, nebrání nic dlužníkovi, aby tuto informaci poskytl insolvenčnímu soudu sám a insolvenční soud na to bude reagovat.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Jednání insolvenčního správce
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý večer,
chtěla bych se zeptat, zdáli insolvenční správce jedna v zájmu zákona, protože mi přijde že ne. Psala jsem že mám i prokazatelné důkazy, že dotyčná osoba v insolvenci má úplně jiné příjmy než má nahlášené u insolvenčního správce.
A pokud se nepletu, tak je to podvod..
A když jsem to poslala insolvenčnimu správci určenému dotyčné osoby, tak mi bylo řečeno, že nemá pravomoce na detailní prozkoumání. Takže má otázka je, kdo ma ty správné pravomoce, na koho se můžu obrátit.
V příloze Vám zašlu kopii emailů, který jsem poslala spravci a následnou odpověď od správce. Snad mi poradíte aspoň vy, na koho se mám v tomto případě obratit .
S pozdravem Šimíčková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, pokud dlužník nevydá IS své mimořádné příjmy, ač k tomu byl povinen, tak porušuje jednu ze svých základních povinností, jenž jsou upraveny v ust. § 412 odst. 1 IZ. V prostředí insolvenčního řízení může být takové jednání kvalifikováno jako nepoctivý záměr dlužníka. To platí i pro Vámi popisovanou situaci. 
Povinnost dlužníka sledovat navrženým oddlužením ve smyslu ust. § 395 odst. 1 písm. a) IZ poctivý záměr, trvá po celou dobu oddlužení (i po schválení oddlužení); po celou tuto dobu je poctivost dlužníkova záměru při oddlužení povinen zkoumat insolvenční soud a reagovat (z úřední povinnosti) na skutečnosti, z nichž se podává, že dlužník nesledoval oddlužením poctivý záměr, jakmile vyjdou v insolvenčním řízení najevo.
V dané věci je tedy možné se obrátit na insolvenční soud.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

plomba na nemovitost po skončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den,
V roce 2020 byla sestřenici ukončena insolvence. Dívala jsem se do katastru nemovitostí, že ji teta přepsala domeček (zřejmě v loni) a už má na něm exekuční plombu. 
Sestřenice mi tvrdí, že je to kvůli té insolvenci a čeká na vymazání a že nemovitost není nijak ohrožena. Moc tomu nerozumim. Na vymazání z registru je přeci nárok po 5ti letech dle zákona. Pokud v roce 2020 měla insolvenci řádně ukončenou, tak z jakého důvodu teď byla před týdnem daná na dům exekuce a plomba na dům. Je to možné, že je to jen papírová válka s předchozí insolvence a teta se o dům nemusí bát.
Dekuji

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, určitě bych zápis v katastru nemovitostí nepodcenil. Doporučoval bych si u katastru zajistit listinu, na jejímž základě došlo k provedení zápisu (plomby). Z obsahu této listiny zjistíte, zda zápis má vztah ještě do doby týkající se insolvenčního řízení nebo nikoliv.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Soudní plomba na nemovitosti v insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den,
na nemovitosti v insolvenci je plomba. Pokud bude plomba odstraněna po skončení insolvence, bude nemovitost náležet dlužníku, aby s ní volně nakládal, nebo se prodá k uspokojení věřitelů?
 
 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, rozhodující pro danou věc je skutečnost, zda nemovitost byla zapsána IS do soupisu majetkové podstaty, což je listina, do níž IS zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty (srov. § 217 IZ). Pokud byla nemovitost zapsána, tak lze předpokládat, že bude i zpeněžena.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Insolvence zařazení
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den,
dnes jsem zjistila, že osoba, která mám je dlužna - trestním příkazem- je v insolvenci. Chtěla bych se zeptat, zda je či není povinností insolvenčního správce informovat poškozené (lidé kterým dluží).
Děkuji
Drahoslava Ženatá

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, insolvenční správce takovou povinnost nemá.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Dědictví
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

 
 
 
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Na jaře loňského roku mi zemřel strýc. Měl životní pojištění. Nyní mě kontaktovala pojišťovna s ohledem plnění pojistného za smrt. Jsem jedním ze 4 dědiců. Jsem čtvrtým rokem v insolvenci. Zůstatek na běžném účtu stryce už notář rovnou zaslal IS. Ale tuto pojistku notář neřešil protože ve smlouvě je jako obmyšlena osoba moje babička. Která již také zemřela. Zůstanou mi tyto peníze? Diky
 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, podle mého názoru bude i toto životní pojištění mimořádným příjmem dle ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Poplatky po skončeni oddluženi
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobry  den  jen  by me  zajimalo jestli  ma  narok  pravník  nejake  spolecnosti  po ukončeni  insolvence na  naklady spojene se zastupováním. Oddluzeni  skoncilo Insolvenční řízení ve věci dlužníka:
 je
pravomocně skončeno a spis bude založen do spisovny soudu.
Pardubice 15. října 2021
Mgr. Monika Chaloupková v. r.
samosoudkyně

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, pokud bylo oddlužení ukončeno rozhodnutím o splnění oddlužení dle ust. § 413 odst. 1 IZ a insolvenční soud současně rozhodl o osvobození dlužníka od placení pohledávek dle ust. § 414 odst. 1 IZ a nejedná se o pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku, tak by dlužník již neměl nic dalšího platit.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Výmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobrý den.
V listopadu tohoto roku my skončilo moje oddlužení plněním splátkového kalendáře dle starého insolvenčního zákona.Po vystavení zprávy  o splnění oddlužení od insolvenční správkyně,Vydal insolvenční soud usnesení o splnění oddlužení a mě jako dlužníka osvobodil od placení zbylé části neuhrazených pohledávek zahrnutých do oddlužení a pohledávek které se do řízení nepřihlásily ač tak měli učinit.Dle IZ je záznam o proběhlém řízení veden v insolvenčním rejstříku pět let od právní moci usnesení soudu o splnění oddlužení.Je možno aby mě insolvenční soud vymazal z insolvenčního rejstříku dřív než za pět let?Děkuji za vaši odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, právní úprava vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků se řídí ust. § 425 odst. 1 IZ. Tzn., že insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. Pokud tedy Vaše oddlužení bylo ukončeno rozhodnutí o splnění oddlužení (srov. § 413 odst. 1 IZ), platí pro Vás uvedená 5ti letá lhůta.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je možné v insolvenci doplatit jednorázově zbytek dlužné částky? 
Jsou z toho potom nějaké penále nebo se to zaplacením ukončí? 
předem děkuji za odpověď
Blaheva
 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, dle ust. § 412a odst. 1, písm. a) IZ platí, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši. Pokud se tak stane, tak insolvenční soud vezme rozhodnutím splnění oddlužení na vědomí a tím je oddlužení ukončeno, a to bez jakýchkoliv sankcí či penále.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Zrušení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Nyní mi má končit insolvence. Uhradila jsem 70 %ale nedodrzela jsem splátkový kalendář. Výdaje spojené s péčí o děti, studium atd. Může mi soud insolvenci zrušit po jejím 5 letem splacení? 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, pokud by insolvenční soud uvažoval o zrušení schváleného oddlužení dle ust. § 418 odst. 1, písm. a) IZ, musel by dospět k závěru, že jste neplnila podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Pokud řádně doložíte, že jste měla výdaje s péčí o děti a studium a uhradila jste 70% svých závazků, by nemělo dojít ke zrušení schváleného oddlužení.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce