Poradna

Povinnosti poddlužníka
Tazatel se zeptal(a) před 2 dny

Dobrý den, 
prosím o radu - mám jako poddlužník (stavební spořitelna či penzijní společnost) povinnost vyplatit insolvenčnímu správci finanční prostředky dlužníka (na jeho žádost), pokud má dlužník schváleno oddlužení splátkového kalendáře (bez zpeněžení majetkové podstaty) a finanční produkt nebyl uveden v majetkové podstatě? 
Předem děkuji za Vaši odpověď. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 dny

Dobrý den, dle platné právní úpravy (srov. § 398 odst. 1 IZ) platí, že oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Z uvedeného je zřejmé, že oddlužení plněním splátkového kalendáře bez zpeněžení majetkové podstaty není možné. Je-li dotazované vyplacení finančních prostředků podřaditelné pod ust. 412 odst. 1 IZ, jako tzv. mimořádný příjem, tak dlužníka tíží povinnost jej vydat.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Jak požádat o výmaz z IS
Tazatel se zeptal(a) před 3 týdny

Dobrý den. Chtěla bych požádat o výmaz z insolvenčního rejstříku. Kam a jak se mám obrátit? Děkuji Kolárová 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 týdny

Dobrý den, insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků automaticky vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení. Naznačený postup tak nastane bez jakékoliv žádosti.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Nařízení jednání o zrušení schváleného oddlužení
Tazatel se zeptal(a) před 3 týdny

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem k mému insolvenčnímu řízení.
V mém případě krajský soud nařídil jednání o zrušení schváleného oddlužení.
Oddlužení je povoleno od 12/2019.
Nyní podle aktuálních plateb za 5 let činí míra uspokojení 14,2%.
Toto jednání je konečné a dozvím se informaci, že mi soud oddlužení ruší nebo mám možnost 
zůstat v oddlužení a jakým způsobem se o to postarat? 
Já osobně mám zájem v oddlužení zůstat. Od začátku jsem však nehradil určenou částku v plné výši , vždy jsem s insolvenčním správcem komunikoval, aby byla správná součinnost.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 týdny

Dobrý den, obecně platí, že insolvenční soud může zrušit oddlužení v jeho průběhu v těchto případech:

  • dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení 
  • v důsledku zaviněného jednání dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek, který je déle než 30 dnů po splatnosti
  • dlužník není v důsledku okolností, které sám zavinil, po dobu delší jak 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani odměnu insolvenčního správce, jeho hotové výdaje a pohledávky na běžném výživném ze zákona
  • navrhne to dlužník
  • pokud se ukáže, že dlužník oddlužením sleduje nepoctivý záměr. 

Při jednání o zrušení oddlužení budete mít možnost se ke stavu Vašeho oddlužení vyjádřit a stejně tak se budete moci vyjádřit k tomu, co bylo důvodem toho, že jste řádně neplnil stanovený splátkový kalendář. Insolvenční soud bude mít k dispozici i stanovisko IS. Pokud insolvenční soud přesvědčíte, že situaci napravíte, lze předpokládat, že Vám insolvenční soud poskytne časový prostor a oddlužení Vám nezruší.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Insolvence placeni
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobry den, chci se zeptat zda je možné, že když mi strhavaji peníze na insolvenci z účtu, tak že po mě zaměstnavatel chce další peníze za insolvenci v hotovosti? Dotaz pokládám za kamaráda, který se bojí zeptat.  Moc Děkuji 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Dobrý den, z položeného dotazu není zřejmé, co je důvodem postupu zaměstnavatele, spočívajícím v požadavku na další peníze v hotovosti. Nicméně obecně lze uvést, že takový postup nemá oporu v platné právní úpravě.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Předčasné ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den, rád bych se zeptal na ukončení IŘ a to formou, že věřitelům byla nabídnuta částka za dluh. Věřitel tuhle možnost přijal včetně poslání pohledávky do el aukce, jaká je možnost tedy ukončení tohoto řízení dřív. 
Děkuji 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, možnost ukončení oddlužení (včetně předčasného ukončení) vychází z právní úpravy obsažené v ust. § 412a IZ tak, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

výmaz z IS rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den,
lze požádat o výmaz z rejstříku dříve než po 5ti letech od skončení insolvenčního řízení?
Děkuji
KF

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, nikoliv, neboť takový postup nemá oporu v platné právní úpravě (srov. § 425 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Ověření přihlášení firmy k insolvenci a nahlášení dlužné částky
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den, v únoru 2022 jsem podepsal smlouvu na dodání setu akvária a skříňky pod akvárium, včetně vybavení. Zálohová faktura byla řádně zaplacena a připsání na účet bylo potvrzeno jednatelem firmy panem Hartigem 12.2.2022. Zboží mělo být dodané nejpozději 12.5.2022. Nicméně jsem se dočkal jen výmluv a planých slibů. Nakonec jsem smlouvu v červnu vypověděl z důvodu nedodání zboží ve smluveném termínu, a to emailem i doporučeným dopisem do vlastních rukou, který si jednatel firmy převzal osobně.
Během července se však jednatel firmy ocitl ve vazbě, zakázky za něho řešili rodinní příslušníci. V našem případě však bez efektu a vrácení peněz. Poslední informaci mám od matky pana jednatele z konce srpna, že pan jednatel dá firmu PDH Aqvaries do insolvence.
K dnešnímu dni ale není u iča firmy dle Insolvenčního rejstříku vedená žádná insolvence. Tudíž ani nemohu nahlásit svoje nároky na vrácení zaplacené zálohy insolvenčnímu správci. Mohli byste mi prosím poradit, jak mám dále postupovat? Jakým způsobem insolvenčního správce kontaktovat? Případně jak ověřit, že pan Hartig svoji firmu skutečně k insolvenci nahlásil? Chtěl bych mít jistotu, že se v insolvenci počítá i s vrácením dlužné částky pro mě. Moc Vám děkuji za radu.
S pozdravem
 
Petr Jedounek

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, není-li u dotčené firmy na veřejných portálech vyznačen údaj o insolvenci, tak lze předpokládat, že insolvenční řízení dosud nebylo zahájeno. Pokud od Vás byly převzaty finanční prostředky a nedošlo k plnění, nelze vyloučit, že takové jednání by mohlo být podvodného charakteru.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Výživné
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den, otec mě dcery je v insolvenci, výživné na dceru - doložené rozsudkem posílá insolvenční správce. Chci se zeptat, zda je oprávněn mi výživné podržet i když insolvence probíhá jak má a nebo i insolvenční správce musí dodržovat rozhodnutí soudu, ve kterém je dáno k rukám matky do 5.dne v měsíci. Chápu že je to nemožné, když otci chodí výplata jiný termín, správce posílá alimenty někdy 25 v měsíci a někdy i následující měsíc. Děkuji za odpověď 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, insolvenční správce je limitován časem plnění ze strany povinného - otce. Jakmile výživné pro nezl. dceru obdrží, měl by toto výživné zaslat k Vašim rukám.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Prosím o radu.
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Byla mi ukončena insolvence prodejem nemovitosti. Od prvopočátku mi správce jen přitěžoval, ale nakonec, to pro mě dopadlo skoro dobře. Všechny ekekuce jsou smazány až na jednu. Kde katastrální úřad požadoval o správce ověřený podpis, který odmítal dát, prý kulaté razítko stačí. Tudíž zápis na nemovitosti stále visí. Doklad od zbavení dluhu i ukončení insolvence mám.Správce ukončil správcování a zápis stále zůstává. Insolvenční soud Brno odmítaj řešení převzít, se slovy, že to měl udělat správce. Takže nový majitel má na mém bývalém domě zápis mé neplatné exekuce a já roky na rč stále neplatnou exekuci, díky které nechcou na mé jméno napsat ani odběrové místo elektřiny. Měly by jsme prosím pro mě radu, jak a kam se obrátit, aby už jsem po těch letech mohla přestat čelit neustálým potížím? Předem děkuji. Jitka Kadaši 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, řešením by mohlo být kontaktování exekutora, který exekuci vedl, doložit mu, že Vám bylo ukončeno oddlužení a bylo přiznáno osvobození od závazků a požádat, aby exekuci zastavil a doložil tuto skutečnost katastrálnímu úřadu.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Stravné
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den,
obracím se  vás ohledně srážky ze mzdy za stravné.
Zaměstnancům, kteří mají insolvenci,  kromě daní, odvodu za zdravotní a sociální pojištění nic jiného ze mzdy nesrážím.
Přišel za mnou zaměstnanec - insolvent, s tím, že mu jeho insolvenční správce sdělil, že mu jako mzdová účetní mohu strhávat stravné. ( a nebyl to ojedinělý případ) 
Domnívám se, že nemá pravdu, 
Můžete mi prosím dát jasné stanovisko.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, obecně platí, že při oddlužení se provádějí srážky z příjmů, které lze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Stravné, jakožto součást cestovní náhrady, představuje příjem, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Zůstatek k zaplacení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den, mám dotaz ohledně indolvence. Termín první splátky byl 25.září 2019. Lze tedy předčasně splatit? Několikrát jsme žádali o sdělení částky pro úplné zaplacení, kdy nám bylo odpovězeno, že na to nemají čas a různé výmluvy. Kde se máme dopátrat dlužné částky a nebo lze vyměnit insolvečního správce?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, podle mého názoru je možné částku odpovídající Vašemu aktuálnímu dluhu zjistit z přihlášených pohledávek, od kterých odečtete dosud realizované splátky. Je však nezbytné vyjít z ust. § 412a IZ odst. 1, kdy je třeba splatit nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Výmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den, chci se zeptat? Když už mi v září skončila po 5 letech insolvence, kdy budu vymazán z registru dlužníků. Případně musím někam posílat zadost o vymazání z registru, když už ubehla 5 léta lhůta? Děkuji Doleček

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, dovolím si Vás odkázat na ust. § 425 odst. 1 IZ, které stanoví, že po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.
Pokud již lhůta uplynula a nedošlo k vyškrtnutí Vaší osoby ze seznamu dlužníků, tak o to požádejte insolvenční soud.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Fixní částka splácení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den,
usnesením soudu (31.8.2022) bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty. Dlužník uskutečnil dvě splátky a v meziobdobí změnil zaměstnavatele a zvýšil se mu měsíční výdělek. Dlužník má snahu (záměr) o stanovení měsíční fixní částky splácení insolvence.
DOTAZ:
Je tento způsob v souladu s platnou legislativou a kde je upraveno?. Předpokládáme, že je nezbytné požádat o rozhodnutí - povolení krajského soudu. Existuje na tento institut formalizovaná žádost?
Děkujeme mnohokrát za Vaši odpověď. S pozdravem Petr

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, jednou ze základních povinnosti dlužníka je dle ust. § 412 odst. 1, písm. c) IZ po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, IS a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání. Pokud tedy dlužník změní zaměstnavatele a zvýší se mu měsíční výdělek, musí splnit uvedenou zákonnou povinnost a v návaznosti na to mu budou upraveny měsíční splátky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Odmítnutí insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz odlehne insolvence. 
1. Jsem žadatel o insolvenci a mám strach že mi bude návrh odmítnuty. Z jakého důvodu se může můj návrh odmítnout??
 
2. Nevím kde všude dlužím je to velký problém? Pokud se mi pak přihlásí věřitele které jsem ne jmenovala?
Děkuji za odpověď 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, obecně lze k Vašemu dotazu uvést, že osoby, které mohou využít institutu oddlužení , musí splnit současně několik požadavků. Tyto požadavky jsou následující: poctivý záměr; schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu ještě v plné výši pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele. 
Insolvenční soud může odmítnout insolvenční návrh jen z důvodu formálních vad. Skutečnost, že neuvedete v insolvenčním návrhu přesný výčet svých věřitelů není důvodem k jeho odmítnutí.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Insolvence a příspěvek na mobilitu
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den, jsem poživatelem invalidního důchodu ve 3. stupni a zároveň pobírám příspěvek na mobilitu. Insolvenci mám schválenou již 2. rokem formou splátkového kalendáře. Může insolvenční správce požadovat srážku i z příspěvku na mobilitu, která mi byla schválena v průběhu oddlužení? Jedná se o účelově vázanou sociální dávku sloužící k zabezpečení základních potřeb dlužníka, ze které nelze provádět srážku na insolvenci? 
Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, příspěvek na mobilitu, podle mého názoru, nelze postihnout srážkami, jelikož se jedná o účelově vázanou sociální dávku sloužící k zabezpečení základních potřeb dlužníka.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 
 

Výmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den, 
viděl jsem zde několik dotazů ohledně výmazu z rejstříku. Měl bych prosím dva dotazy na které jsem úplně odpověď nenašel:

  1. Jaká je pravděpodobnost vymazání před ukončením 5ti leté lhůty? Je to vůbec reálně možné?
  2. Po uplynutí pěti let se můj rejstřík nevymaže ale zůstane viditelný pro nějaké subjekty? Myslím tím třeba bankovní instituce. Rád bych svůj nový život začal čistý, postavil si, případně si koupil dům. Uvidí banka nějaký záznam po těchto pěti letech když budu žádat o hypotéku? 

Předem vám moc děkuji za odpověď,
S pozdravem
Miroslav

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků je možné pouze po uplynutí 5ti leté lhůty (srov. § 425 odst. 1 IZ).  Po uplynutí této lhůty insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. To se však dotýká pouze insolvenčního rejstříku a nelze vyloučit, že bankovní instituce, na kterou se obrátíte za účelem získání hypotéky Vás bude mít v seznamu, který si vede a budete tedy na jejím "black listu". Pokud však budete disponovat rozhodnutím o splnění oddlužení s přiznáním osvobození od placení pohledávek dle ust. § 413 a § 414 IZ, tak by to bance mělo postačovat k tomu, aby Vám hypotéku poskytla (samozřejmě za předpokladu, že nebudete zatížen novými dluhy).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Vypsání konkurzu na osobu, která po ukončení insolvence opakovaně nehradí své závazky
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den,
rozhodnutím soudu ve věci zrušení a vypořádá podílového spoluvlastnictví mi měl být vyplacen vypořádací podíl ve výši 800.000,- Kč spoluvlastnicí, které před 2 lety byla ukončena insolvence. U soudu prohlašovala, že má její syn předschválenou hypotéku a má tedy dostatek prostředků. Na úhradu vypořádacího podílu jí bylo soudem dáno 6 měsíců od právní moci rozsudku. Během těchto 6 měsíců byla spoluvlastnici nařízena nová exekuce, která vznikla po ukončení IŘ. V soudem daném termínu 6 měsíců k vyplacení vypořádacího podílu nedošlo, předala jsem k vymahaní exekutorovi. Pokud osobě po ukončení insolvence vznikají další dluhy, mohu na ni vypsat konkurz ? Porušuje svým chováním insolvenční zákon?
Děkuji,
Minaříková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, pokud dlužník splní podmínky oddlužení a soud vydá rozhodnutí o splnění oddlužení (srov. § 413 IZ) a osvobodí dlužníka od placení pohledávek (srov. § 414 IZ), neznamená to, že by dlužník disponoval pro futuro ochranou vůči věřitelům a nemohlo být na dlužníka vydáno rozhodnutí o úpadku (srov. § 136 a násl. IZ). Pokud se tedy dlužník po splnění oddlužení dostane do stavu, který je definován v ust. § 3 IZ jako úpadek, tak je možné s ním zahájit insolvenční řízení a v rámci toho řešit jeho úpadek konkursem.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Výmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den,
jmenuji se Koutný Petr,před 3 roky jsem zaplatil celou svou insolvenční co jsem měl. Nyní bych se chtěl zeptat jak je možné si záznam nechat vymazat abych nemusel čekat 5 let na vymazání..
 
dekuji s pozdravem a přáním hezkého dne Koutny

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, vyškrtnutí ze seznamu dlužníků je možné pouze po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo ukončeno insolvenční řízení (srov. § 425 odst. 1 IZ). Dřívější vyškrtnutí možné není.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Předčasně ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobrý den,
Neni mi jasne jak přesně je myšleno předčasně ukončení insolvence po 30 letech při splacení 60%,Uvadi se ze to platí pouze pro insolvence zahájené před 1.6.2019,já sem podával zadost o insolvenci 28.3.2019 první splátka proběhla až 09/2019 mám nárok na předčasně splacení nebo ne ? 
Dekuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, novela IZ č. 31/2019 Sb. v přechodných ustanoveních upravila, že v insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zák. č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Tedy pro zodpovězení Vašeho dotazu je rozhodující nejen datum zahájení insolvenčního řízení ale i skutečnost, že v tomto řízení bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka. Pokud se tak stalo před 1.6.2019, tak se tato novela na Vaše oddlužení nepoužije.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Výmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat kde a jak mohu požádat o výmaz z insolvenčního rejstříku. Insolvence mi skončila řádně po 5 letech 15. května 2017 rozhodnutím soudu, ale stále jsem veden v insolvenčním rejstříku.
Moc děkuji za odpověď.
Martin Labík

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, pokud jde o vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků, tak podle ust. § 425 odst. 1 IZ platí, že insolvenční soud vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení.
Jestliže tedy ve Vašem případě tato doba již uplynula, požádejte insolvenční soud o vyškrtnutí ze seznamu dlužníků, jestliže tak soud neučinil bez návrhu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce