Poradna

Předčasné splacení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 dny

Dobrý den, jsem v Insolvenci a dostala jsem dar ve výši veškerých nákladů a dluhů. Dárce zaplatil všem mým věřitelům i náklady insolvenční správkyni. Věřitelé ale museli vrátit peníze na ůčet majetkové podstaty ( správkyně je vyzvala ) Jednalo se o celkem přes 1.7 mil. Dnes mi přišlo ze soudu předvolání na kontrolu splátkového kalendáře, případného zrušení oddlužení nebo prohlášení konkurzu na můj majetek. Nechápu postup soudu, zdá se mi, že se jedná o něco špatného. Mám si vzít právního zástupce? Děkuji Albrechtová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 dny

Dobrý den, přibrání právního zástupce je správná úvaha. Doporučuji vybrat advokáta specializujícího se na danou problematiku.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

podle § 289 odst. 3ins.
Tazatel se zeptal(a) před 1 týdnem

Dobrý den, do kdy lze napadnout nejednal s dobrou vírou a nabýval majetek například za zastřenýmúčelem či za účelem poškození věřitelů, je možné tento převod napadnout i po uplynutítříměsíční lhůty? Platí pouze po dobu insolvenčního řízení a nebo po jeho i skončení? Pokud byla pohledávka přihlašena a nakonec pak došlo k trestnímu stíhání , pohledávka vznikla na základě podvodu lichvy jak stoji obžalobě, a jeho společeník na základě toho získal majetek mimo dražbu,kdy věřitele přímo zastupoval u soudu.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 týdnem

Dobrý den, postupem podle ust. § 289 odst. 3 IZ lze napadnout platnost smlouvy v případě, kdy došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Tato lhůta je prolomena v případě, že by bylo prokázáno, že nabyvatel nebyl v dobré víře. V tomto případě lze žalobou podanou u insolvenčního soudu napadnout platnost smlouvy i po uplynutí 3 měsíční lhůty a to i po skončení insolvenčního řízení. Jestliže byla uzavřením smlouvy naplněna skutková podstata některého tr. činu a došlo k trestnímu stíhání např. pro spáchání tr. činu podvodu dle § 209 tr. zákoníku, za nějž byl pachatel v trestním řízení pravomocně odsouzen, tak tento právní úkon je neplatný neboť odporuje zákonu. V tomto případě se jedná o neplatnost absolutní.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 
 
 
 

Pohledávka OSSZ
Tazatel se zeptal(a) před 2 týdny

Dobrý den,
podal jsem návrh na oddlužení, kde je uveden i dluh vůči OSSZ z dob podnikání. OSSZ nepřihlásila svoji pohledávku. Chci se informovat, jak to bude s dluhem a zda to bude mít vliv na odpracované roky.
Děkuji předem Surgent
 
 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 týdny

Dobrý den, pokud OSSZ nepřihlásila svou pohledávku, tak k ní v rámci oddlužení nebude přihlíženo. Pokud splníte podmínky oddlužení a bude Vám přiznáno osvobození od placení pohledávek dle § 414 IZ, tak toto osvobození se bude vztahovat i na tuto pohledávku. Pokud jde o odpracované roky, tak do nich se započítávají jen roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

platby-insolvencnimu-spravci
Tazatel se zeptal(a) před 2 týdny

Dobrý den, prosím Vás, musí zaměstnavatel u zaměstnanců na DPP hlídat na insolvenčním rejstříku případný záznam u takového zaměstnance, když ten nic samozřejmě neoznámí?Mám totiž zaměstnance na DPP, nic neoznámil, neměl žádné exekuce a náhodou při kontrole insolvenčního rejstříku jsem zjistil, že má záznam. Tento zaměstnanec u mě pracuje na DPP již 2 roky. A teď nevím, jak to s ním řešit, zda to musím oznámit insolvenčnímu správci. Děkuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 týdny

Dobrý den, IZ neukládá zaměstnavateli, aby sledoval záznamy v insolvenčním rejstříku u svých zaměstnanců. Povinnost označit zdroj svým příjmů tíží dlužníka. Doporučuji tedy upozornit Vašeho zaměstnance, aby svého IS informoval o existenci DPP.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Srážka z odškodnění bolestného
N. se zeptal(a) před 3 měsíci

Dobrý den, zaměstnanec v insolvenci bude žádat o jednorázové odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění pro nemoc z povolání u Pojišťovny Kooperativa. Jakou částku ( kolik třetin) mu insolvenční správce může srazit?
Děkuji. Nedbálková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den, podle mého názoru to není mimořádný příjem a tyto vyplacené peníze nespadají do majetkové podstaty dlužníka a tudíž je nelze použít na splátku. Nicméně musím uvést, že se lze setkat i s názorem opačným a věc bude předmětem posouzení konkrétního IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Chráněné obydlí
Lenka Ch. se zeptal(a) před 3 měsíci

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu … Žádali jsme o insolvenci ,ta nám byla zamítnuta a byl nám schválen nepatrný konkurs s prodejme majetkové podstaty.. Vlastníme byt máme na něj znalecký posudek na 940000kč je psaný jako chráněné obydlí ,jednu vyživovací povinnost na jedno dítě, manžel je podnikatel ,ale už je skoro rok na neschopence po 4 operacích a já jsem nevýdělečně činná... Celkový dluh je 2500000kč v bytě bydlíme a jiný nemáme ,slouží nám k obydlí ,chtěla bych se zeptat ,zda i tak si byt mohou vzít ? Předem děkuji za odpověd.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den, problematika chráněného obydlí je upravena v nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Ochrana obydlí dlužníka však svědčí pouze dlužníku, u kterého je způsobem řešení úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Nezaplacené faktury při oddlužení
Ondřej K. se zeptal(a) před 3 měsíci

Dobrý den. Děkuji za radu. Dnes jsem zjistil, že si faktury věřitel přihlásil v insolvenčním řízení. V tuto chvíli nevím jak dál postupovat. Moc děkuji za radu.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den, pokud věřitel ve věci podal včas přihlášku pohledávky, lze předpokládat, že si věc vyhodnotil tak, že vznik jeho pohledávky časově postavil před zahájení insolvenčního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že způsob, čas a forma uplatnění pohledávky je zcela v dispozici věřitele, doporučoval bych toto již z Vašeho pohledu nezpochybňovat a vyčkat stanoviska Vašeho IS. Pro úplnost uvádím, že vycházím pouze z Vámi poskytnutých informací.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Nezaplacené faktury při oddlužení
Ondřej K. se zeptal(a) před 4 měsíci

Dobry den.
Chci poprosit o radu. Bylo mi povoleno oddlužení v září 2020. Mám dvě nezaplacené faktury za měsíce červen a červenec u jednoho věřitele. Dostala jsem dvě rady. Jedna rada zněla abych co nejdříve faktury uhradil protože mi dluh vzniknul až po zahájení insolvenčního řízení a nově vzniklé dluhy po zahájení insolvenčního řízení se musí do 30 dnů uhradit.Druhá rada byla abych faktury neplatil, že si je věřitel v insolvenčním řízení přihlásí. Poradíte mi prosím jak se zachovat. Je pravda že si věřitelé mohou přihlásit pouze pohledávky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení ? Moc děkuji za odpověď.

Děkuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den, se zahájením insolvenčního řízení IZ spojuje několik účinků. Jedním z těchto účinků je, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou (srov. § 109 odst. 1, písm a) IZ). Dle ust. § 97 odst. 1 IZ dále platí, že insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Pokud tedy Vaše závazky vznikly po zahájení insolvenčního řízení (povolení oddlužení následuje až po zahájení insolvenčního řízení), tak Váš věřitel nebude tuto pohledávku uplatňovat přihláškou. Vzhledem ke skutečnosti, že jste (pravděpodobně) ve fází insolvenčního řízení, kdy Vaše oddlužení bylo povoleno, ale dosud nebylo schváleno, doporučuji předmětné faktury uhradit.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Nepravidelné splátky otce
Veronika H. se zeptal(a) před 4 měsíci

Dobrý den,
prosím o radu jak postupovat v případě kdy otec dcery je v insolvenci a správce posílá peníze nárazově. Někdy celou částku, někdy půlku, někdy něco doplatí. Prostě takovej chaos. Nehledě na to, že by platba měla proběhnout do 25. dne v měsíci, ale platba proběhne další měsíc do 10. Opravdu není spolehnutí na to kdy penize příjdou a v jaké výši. Dá se proti tomuto něco dělat? Vím, že otec dcery má část peněz přiznanou a část peněz tzv. černé. Lze toto nějak ošetřit, tak aby správce měl dostatečnou částku, která by pokryla i výživné? S otcem dcery na toto téma není vůbec řeč. Vždy mi řekne, že je to starost insolvenčního správce a že to jde mimo něj. Insolvenční správce komunikuje sice stroze, ale komunikuje. Nicméně toto se táhne už několik měsíců.

Předem děkuji za odpověď.
Veronika

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíci

Dobrý den, vyživovací povinnost primárně tíží otce Vaší dcery a nelze tuto povinnost přenášet na IS. Předpokládám, že IS Vám výživné zasílá, jakmile obdrží k tomu určené finanční prostředky. IS předkládá insolvenčnímu soudu zprávy o plnění oddlužení, jejichž obsahem je (kromě jiného) i informace o tom, jak dlužník plní či neplní vyživovací povinnost. Pokud dlužník porušuje své povinnost, může to být důvodem pro zrušení oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Prodej domu
Petr H. se zeptal(a) před 4 měsíci

Dobrý den pane doktore.
Moje příbuzná splácí pravidelně oddlužení formou splátkového kalendáře. Chybí ji ještě 6 měsíců do skončení IŘ. V té době se stala dědickou a společně se svým synem. Každý z nich má 1/2 nemovitosti v podílu. Syn je však nezletilý. Může IS prodat celý dům nebo jen polovinu domu patřící příbuzné? Může prodat polovinu domu nezletilého syna?
Děkuji. PH

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíci

Dobrý den, nedojde-li k dohodě s IS tak, aby peněžil celý dům, tak IS je oprávněn zpeněžit pouze podíl, který z dědictví připadne na Vaší příbuznou.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Předčasné ukončení insolvence
Jan T. se zeptal(a) před 4 měsíci

Dobrý den.
Do konce insolvence která běží od r.2016 mi zbývá 9 měsíců, mám splaceno 63% závazků.
Je možné požádat soud o předčasné ukončení, či stanovení nižší pevné srážky z platu?
Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíci

Dobrý den, dle ust. § 412a odst. 1 IZ platí, že
oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Pokud jste tedy nezajištěným věřitelům splatila alespoň 60% jejich pohledávek, tak splňujete podmínky dle shora uvedeného zák. ustanovení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Strhávání mzdy
reditel se zeptal(a) před 4 měsíci

Dobrý den, zaměstnávám u sebe člověka, u kterého probíhala insolvence. Zprávu o ukončení insolvence odeslal dlužník 2.7. 2020. Od soudu nemáme zatím žádné rozhodnutí, že byla insolvence ukončena. Mzdová účetní zatím částky stále strhává a zůstávají deponované na našem účtu. Je to správný postup, nebo částky již nemůžeme strhávat?
Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíci

Dobrý den, jestliže byla soudu předložena zpráva IS o splnění oddlužení, tak to znamená, že již není důvod v pokračování srážek ze mzdy dlužníka. Tuto skutečnost, by měl zaměstnavateli sdělit IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Změna zaměstnání
N. se zeptal(a) před 4 měsíci

Hezký den,

měl bych dotaz ohledně zaměstnání. Mám zaměstnání s čistým příjmem cca 21 000 Kč, který je v rámci oddlužení dostačující pro splnění minimálně 30%. Mám však možnost nastoupit do zaměstnání, kde výše platu přesahuje 30 000 Kč čistého ale samozřejmě s tím že je nejistá ´doba. Zaměstnání je pro mne velice zajímavé. Jak v tomto případě postupovat? Insolvenční správce mi víceméně oznámil že je to na mě a neporadi mi. Koho tedy v tomto případě žádat o radu?Přímo soud?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíci

Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka, která vyplývá z ust. § 412 odst. 1, písm. a) IZ je povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. Je samozřejmě v zájmu všech věřitelů, aby Vaše příjmy byly co nejvyšší a tím docházelo, pokud možno, co k nejvyšší míře uspokojování přihlášených pohledávek. Pokud tedy zvažujete změnu zaměstnání, kde je nabídka vyšší mzdy, je třeba zkoumat i další podmínky, které budou obsahem Vašeho nového pracovního poměru. Tedy např. zda bude u nového PP sjednána zkušební doba, zda se bude jednat o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou atd. Pokud nabídka nového PP se bude jevit z Vašeho pohledu jako stabilní, je možné o ní reálně uvažovat.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

OSVČ a insolvence
N. se zeptal(a) před 5 měsíci

Dobrý den, chci se zeptat, jestli můžu v insolvenci začít podnikat jako OSVČ?
Do konce insolvence mi zbývá 8 měsíců a mám splaceno 46%. může mi v tom insolvenční správce bránit?
Děkuji za odpověď.
Novotná

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíci

Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka po schválení oddlužení je vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (srov. § 412 odst. 1, psím. a) IZ). Na druhé straně má dlužník povinnost nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (srov. § 412 odst. 1, písm. g) IZ). Pokud tedy dodržíte mantinely tohoto zákonného ustanovení (společně s dalšími povinnostmi dlužníka), bylo by možné začít podnikat jako OSVČ. Je však nezbytné o tom informovat IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Odstupné
C. se zeptal(a) před 5 měsíci

Dobrý den,

v březnu loňského roku jsem ukončila pracovní poměr ve firmě,kde jsem pracovala 11 let z důvodu rušení provozovny. Měla jsem nárok na 3 odstupné platy,ale jelikož jsem měla v tu dobu exekuci na plat, majitelka firmy mi celé to odstupné poslala exekutorovi,ikdyž na to neměla právo. Mě pak byla v červenci povolena insolvence a já se chci zeptat, jestli ja možné po firmě ještě teď odstupné vymáhat nebo je to zbytečné,protože bych to musela přiznat a stejně bych o něj znovu přišla děkuji za odpověď Cavrdová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíci

Dobrý den, podle mého názoru Váš zaměstnavatele již splnil povinnost k vyplacení odstupného, byť toto bylo vyplaceno v rámci probíhajícího exekučního řízení. Proto by Vámi uvažované vymáhání nebylo úspěšné.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Ukončení insolvence ve starobním důchodu
B. se zeptal(a) před 5 měsíci

Dobrý den, splácím od ledna 2016 v rámci insolvenčního řízení formou splátkového kalendáře. Již před vyhlášením insolvenčního řízení jsem byla ve starobním důchodu. Dle novely insolvenčního zákona z roku 2019 byla důchodcům dána možnost ukončení insolvence - budou-li splácet "co mohou" možnost po 3 letech insolvenční řízení ukončit. Mohu se zeptat zda se toto tedy vztahuje i na mou insolvenci (vyhlášena 2015 začala jsem splácet 2016)a jakým způsobem připadně mohu požádat o ukončení insolvence? Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíci

Dobrý den, novela IZ, kterou zmiňujete, umožňující seniorům kratší oddlužení na 3 roky se vztahuje na nové osobní bankroty započaté po 1.6.2019. Nevztahuje se tedy na Vaše oddlužení.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Neplatnost půjčky
Tereza S. se zeptal(a) před 5 měsíci

Dobrý den, prosím o radu:
1) Půjčila jsem (bezhotovostně) peněžní částku, dlužník mě ale uvedl v omyl a následně byl insolvenčním soudem prohlášen jeho úpadek,
2) hodlám se dovolat relativní neplatnosti půjčky,
3) v případě, že se této relativní neplatnosti dovolám, stačí prosím zaslat příslušnou námitku insolvenčnímu správci nebo bude posouzení neplatnosti předmětem soudního řízení (§ 231 IZ)? Dosud posouzení neplatnosti nebylo předmětem insolvenčního řízení.
4) Pokud bude vedeno o neplatnosti soudní řízení, kdo podá žalobu a jaký je poplatek za ni?
5) Musím přihlásit pohledávku z bezdůvodného obohacení jako pohledávku z bezdůvodného obohacení? Má jít o podmíněnou pohledávku?
6) Pokud bych v tomto soudním sporu uspěla, byla by pak moje pohledávka z bezdůvodného obohacení dlužníka nárokem, který by mi byl vydán dle § 233 IZ (tj. nebyl by předmětem rozvrhu výtěžku)? Jde o peníze, tedy věc druhově určenou a je možné, že je dlužník dále poukázal.
Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíci

Dobrý den, dle § 231 odst. 1 IZ platí, že insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu a z § 231 odst. 2 IZ vyplývá, že v průběhu IŘ posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolvenční soud. V insolvenčním řízení, jde-li o právní jednání týkající se majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka nebo závazku dlužníka platí, že se neplatnosti mohou dovolat nejen subjekty právního poměru, ale i IS. Pokud budete napadat platnost smlouvy o půjčce, tak budete muset podat žalobu u insolvenčního soudu, SOP činí 2.000,-Kč. Přihlášku pohledávky bych doporučoval podat. V případě úspěchu by bylo postupováno dle § 233 IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Insolvenční řízení PO
K. se zeptal(a) před 7 měsíci

Dobrý den, rodina řeší problém mého bratra, který byl jako drogově závislý nastrčen do s.r.o. a jediné řešení je v tuto chvíli poslat společnost do insolvence, protože jsou tam statisícové dluhy. Netušíte, kdo by nám v té věci mohl pomoci? Všechny poradny , co jsem našla, pomáhají jen FO s oddlužením. O insolvenčním řízení PO nic nevědí. Existuje nějaká šance, že by rodiče nemuseli platit zálohu na náklady IS? Nějaká výjimka nebo něco podobného.
Můžete nám v této věci pomoci?
Děkuji.
Kadlecová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, pokud požadujete zpracování insolvenčního návrhu na právnickou osobu, tak lze využít služeb advokáta, který se na danou problematiku specializuje. Pokud jde o zálohu na náklady IŘ, tak platí podle § 108 odst. 2 IZ - že insolvenční soud může, do doby před rozhodnutím o podaném insolvenčním návrhu, uložit insolvenčnímu navrhovateli (ať již je jím sám dlužník nebo jeho věřitel, nejde-li o výjimky stanovení IZ), aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek.
Tedy v daném případě je otázka zálohy na náklady IŘ zcela v dispozici insolvenčního soudu.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Důvody pro ukončení probíhající insolvence
N. se zeptal(a) před 7 měsíci

Dobrý den, jaké mohou být prosím důvody aby insolvenční správce nebo soud ukončil probíhající insolvenci - opožděné placení, nemoc, nezaměstnanost apod. Předem děkuji za odpověď. Novák

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, otázka zrušení schváleného oddlužení je řešena v ust. § 418 IZ. Zde je stanoveno, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže
a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo
b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo
c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo
d) to navrhne dlužník.

V případech, kdy je majetek dlužníka zcela nepostačující, tak insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nerozhodne.
O zrušení schváleného oddlužení může rozhodnout pouze insolvenční soud, který si k takovému rozhodnutí může vyžádat stanovisko IS.
Jestliže v době trvání schváleného oddlužení dojde např. k nemoci, nezaměstnanosti, jak uvádíte, tak není zcela nezbytné přistupovat ke zrušení schváleného oddlužení. Insolvenční zákon pro tyto případy zavedl institut přerušení průběhu oddlužení nebo prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ).

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Platby insolvenčnímu správci
Radek V. se zeptal(a) před 7 měsíci

Dobrý den,
chci se zeptat jakým způsobem probíhají platby insolvenčnímu správci. Mám starobní důchod a výplatu z dohody o provedení práce a zajímá mě jakým způsobem budu insolvenčnímu správci platit zálohu a platby věřitelům. Děkuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 měsíci

Dobrý den, IS má zřízen účet majetkové podstaty pro Vaše oddlužení a na tento účet budou poukazovány příslušné částky z Vašich příjmů v souladu se stanoveným splátkovým kalendářem. IS následně bude distribuovat platby věřitelům.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce