Úrazové pojištění – pojistné plnění

PoradnaÚrazové pojištění – pojistné plnění
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den, jsem v insolvenci a chtěl bych si založit úrazové pojištění a také připojištění pracovní neschopnosti. V případě pojistného plnění, mám nárok na celé plnění, část a nebo bude celé plnění posláno insolvenčnímu správci. Na internetu jsem našel 2 názor. Jeden říká, že na to insolvenční správce nesáhne, protože je to tzv. bolestné. Co se stalo i mému kamarádovi. A druhý názor je, že je to mimořádný příjem, tudíž musí být odevzdán a maximálně dostanu pouze část peněz. 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, jak jste správně na internetu vyčetl, názory na Vámi popsaný problém jsou i v odborných kruzích různé. Bohužel zatím nebylo vydáno rozhodnutí vyššího soudu, které by udalo směr a sjednotilo tuto rozdílnost názorů. Níže se Vám tedy pokusím nastínit, jak Vaši záležitost vyřešit co nejvýhodněji, ale přesto bohužel nemohu zaručit, že by v řešení této otázky před příslušným soudem bylo rozhodnuto ve Váš prospěch.
Jak jste si již načetl, české právo určuje, že mimořádný příjem je nutné přiznat a odevzdat insolvenčnímu správci. V ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ však najdeme výjimku z tohoto pravidla, kdy se za tento příjem nepovažuje plnění z pojistné smlouvy o škodovém pojištění. Škodové pojištění je pojištění, ve kterém je plněna částka, odpovídající skutečně vzniklé škodě (zejména se jedná o havarijní pojištění či povinné ručení). Naproti tomu stojí pojištění obnosové, které je pojištěním, kdy si strany sjednají fixní částky, které budou v případě pojistné události vyplaceny (sem většinou spadá právě pojištění úrazové či životní). Problémem je, že na obnosové pojištění se nevztahuje zákonná výjimka (dle §412 IZ), a tudíž by mohlo být uznáno mimořádným příjmem a rozděleno věřitelům v rámci insolvence. Ale jak jsem již zmiňoval shora, na tomto není shoda a soud by tak nemusel věc posoudit ve Váš prospěch.
Pokud by se Vám podařilo sjednat úrazové pojištění jako škodové, což však není obvyklé, ale není to vyloučené a je to právně možné, tak by se záležitost s Vaším pojištěním vyřešila.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce