Úvod

www.asis.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.“ Copyright The Associated Press (AP) – všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.“

Informace

 • Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k určení hodnoty tzv. chráněného obydlí

  Vzhledem k tomu, že Český statistický úřad ukončil vydávání statistiky „Ceny sledovaných druhů nemovitostí“, zabývá se MSp tím, jak (ve zprávě pro oddlužení) určit hodnotu tzv. chráněného obydlí jiným vhodným způsobem.

  Ministerstvo vydalo dne 12. 4. 2024 dohledové sdělení, které zveřejnilo na insolvenčním portálu.

  můžete si jej přečíst zde

 • (bez názvu)

  Dovolujerme si Vás informovat, že na webových stránkách odboru insolvenčního a soudních znalců bylo zveřejněno

  stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického úřadu k zápisu insolvenčního správce do evidence skutečných majitelů

  https://insolvence.justice.cz/stanovisko-ministerstva-spravedlnosti-a-financniho-analytickeho-utvaru-k-zapisu-insolvencniho-spravce-do-evidence-skutecnych-majitelu/
 • Praha, 23. března 2022 – Garanční systém finančního trhu pozastavuje od 23. března 2022 výplatu náhrady vkladů v případech, kdy je ve vztahu ke skutečnému vlastníku prostředků vedeno insolvenční řízení v režimu oddlužení.

  https://www.garancnisystem.cz/Informace-pro-klienty-v-Sberbank-CZ-v-insolvencnim-rizeni-v-rezimu-oddluzeni

 • Ministerstvo spravedlnosti/Sberbank CZ/insovenční správci – maximální limit náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu na účtech majetkové podstaty

  obdrželi jsme z Ministerstva spravedlnosti ČR zprávu, která prezentuje názor ČNB a GSFT k problematice výplat účtů majetkových podstat vedených u Sberbank.

  zprávu si můžete přečíst zde

 • insolvenční správce AS ZIZLAVSKY, v.o.s. sděluje věřitelům

  Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY, v.o.s. informuje, že ode dne 28. 2. 2022 preventivně vzhledem ke krokům ČNB pozastavil výplaty plnění věřitelům na bankovní účty vedené u Sberbank, a.s. Žádáme věřitele v insolvenčních řízeních administrovaných naší společností, kterých se toto opatření týká o urychlené sdělení nového bankovního spojení prostřednictvím datové schránky. Případně sdělte, že trváte na výplatě prostřednictvím Sberbank, a.s. Děkujeme za spolupráci. AS ZIZLAVSKY, v.o.s.

 • KSOS+KSOL_Výpočet nezabavitelné částky a zákon č. 17/2022 Sb.

  k problematice výpočtu nezabavitelné částky si Vás Krajský soud v Ostravě dovoluje informovat:

  • doporučuje, aby insolvenční správci zatím postupovali při výpočtu nezabavitelné částky jako před zákonem č. 17/2022 Sb. (tj. jako by ke zvýšení nedošlo)
  • zatím nebude vydávat Opatření jako Krajský soud v Českých Budějovicích

  V jednotlivých insolvenčních řízeních vedených u Krajského soudu v Ostravě není přitom třeba žádat o zvláštní pokyn k této problematice.

 • Ministerstvo spravedlnosti/metodika výpočtu splátek v oddlužení (ve znění novely zákona o státní sociální podpoře č. 17/2022 Sb.)

  dovolujeme si Vám předat informaci z Ministerstva spravedlnosti ČR o zveřejnění metodiky výpočtu splátek v oddlužení (v návaznosti na novelu zákona o státní sociální podpoře) na webových stránkách odboru insolvenčního a soudních znalců – https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

 • KSCB_Opatření č. 9 k zajištění účelu insolvenčního řízení ze dne 24. 2. 2022 (Výpočet splátky pro oddlužení v roce 2022)

  https://www.justice.cz/documents/15689/607885/Spr+250-2022+-+opat%C5%99en%C3%AD+INS/ffff64ce-aa50-4350-abc5-dce40dd6984f

 • informace z KSOS – nový formulář přihlášky pohledávky

  Krajský soud v Ostravě v souvislosti s novým formulářem přihlášky pohledávky (stanoveným od 1. 4. 2021) vyžaduje, aby věřitelé od 1. 4. 2021 podávali přihlášku pohledávky na novém formuláři. V případě, že u Krajského soudu v Ostravě (včetně pobočky v Olomouci) podá věřitel přihlášku na „starém“ formuláři (tj. na formuláři verze 5-a předepsaném do 31. 3. 2021, příp. na ještě starším formuláři), lze očekávat, že věřitel bude usnesením vyzván k odstranění vad své přihlášky tak, aby ji podal na novém formuláři a pokud tak ani přes výzvu soudu neučiní, bude přihláška pohledávky odmítnuta (dle ust. § 43 odst. 2 věty druhé o.s.ř. a § 80a odst. 3 a § 185 insolvenčního zákona). V podrobnostech viz link

 • nový místopředseda KSOS

  JUDr. Viktor Břeska je s účinností od 1. 4. 2021 jmenován do funkce místopředsedy Krajského soudu v Ostravě pro insolvenční úsek

 • Krajský soud v Českých Budějovicích vydal Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení

 • Přijdete kvůli novému oddlužení o své peníze?

  Rozhovor s poslancem hnutí ANO Patrikem Nacherem a předsedou Rady expertů ASIS Michalem Žižlavským o všech aspektech zkrácení oddlužení z 5 na 3 roky a také o odměnách insolvenčních správců. 

  Podívejte se na rozhovor zde

 • Opatření – Brno
  Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení vydané Krajským soudem v Brně zde

 • Opatření – Hradec Králové
  Krajský soud v Hradci Králové vydal opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení zde
 • Opatření – Praha
  Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení vydané Městským soudem v Praze zde
 • Opatření – Plzeň
  Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení vydané Krajským soudem v Plzni zde

 • Opatření – Ústí nad Labem
  Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení vydané Krajským soudem v Ústí nad Labem zde

 • Opatření – Ostrava

  Krajský soud v Ostravě vydal Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení, které zveřejnil na svých webových stránkách.

  Přečíst si je můžete zde

 • Opatření – České Budějovice

  Krajský soud v Českých Budějovicích přijal dne 9. 10.2020 Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení, ve kterém prodlužuje lhůty.

 • Krajský soud v Hradci Králové přijal opatření

  Krajský soud v Hradci Králové rovněž přijal opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení a prodlužuje o 3 měsíce lhůtu k předložení zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení a soupisu majetkové podstaty. Opatření vydali soudci KSHK – pracoviště Hradec Králové (zatím nikoliv pracoviště Pardubice)

  text si přečtěte zde

 • Krajský soud v Českých Budějovicích přijal Opatření

  Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a souvisejícím preventivním opatřením Vlády ČR ve vztahu k šíření COVID-19 přijal Krajský soud v Českých Budějovicích Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení, ve kterém soud až do odvolání prodlužuje insolvenčním správcům lhůtu k předložení dokumentů pro schválení oddlužení až o 3 měsíce.

  Informace je zveřejněna i na stránkách soudu: zde

 • Novela insolvenčního zákona

  NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA VYŠLA 7. 2. 2019 VE SBÍRCE ZÁKONŮ, ÚČINNÁ TAK BUDE OD 1. 6. 2019

  Vážené kolegyně a kolegové,

  krom letopočtu se již tradičně s Novým rokem mění i řada předpisů. Jistě, lze o tom vést spory či polemizovat, nicméně řeku více či méně osvícených idejí, které takto nacházejí své místo ve Sbírce zákonů, tím zastavit nelze, stejně jako přesvědčení některých jejich původců, že tím konají dobro. Jedním z efektů tohoto procesu je inflace povinností, dopadajících na adresáty norem s pravidelností, vyvolávající úvahu o přirozeném legislativním jevu. Cokoli je rušeno, budiž nahrazeno objemnějším.

  Pravidelně jsou takto obdařována rovněž bedra insolvenčních správců, jak dobře víte. Metodou jak se s tím popasovat, může být oddělení věcí podstatných od jiných a zaujetí nadhledu ve výši, která sice nemá vliv na funkci, avšak již umožní nezešílet.

  Podle Aristotela je zákon rozum zbavený vášně. Nechť je tomu tak, jakkoli se leckdy nelze ubránit pochybnostem, zda náš zákonodárce oba výrazy nepřehodil. Přátelé, dovoluji si vám proto jménem Asociace insolvenčních správců, z. s. i svým, popřát schopnost nalézt a udržet si optimální polohu při řešení všech záležitostí, které vám další rok přinese, ať již     ve sféře osobní či pracovní.

  Ať se vám daří.

  Daniel Ševčík
  prezident ASIS
  Praha, prosinec 2018

 • Pojištění odpovědnosti

  Dovolujeme si Vám připomenout splnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona  o insolvenčních správcích za kalendářní rok 2019! 
  Nejdříve dne 1. 1. 2020 a nejpozději do 29. 2. 2020 je nutné předložit ministerstvu spravedlnosti doklad, jenž bude prokazovat sjednané pojištění odpovědnosti za škodu po celý předchozí kalendářní rok (tj. od 1 . 1 . 2 019 do 31. 12. 2019).

 • PF 2020

  Vážené kolegyně a kolegové,

  lidstvo od nepaměti usiluje o svůj rozvoj. Nezřídka k tomu užívá synergie vlastních výdobytků či objevů, aby žilo lépe, ve větším blahobytu, na vlídnějším místě, případně stejně, ale s někým jiným. Bez plošného spoje a akumulátoru by neexistoval mobilní telefon, bez střelného prachu a metalurgie by nebylo palných zbraní, bez pece a mouky bychom jen stěží objednali pizzu. Silikon a fotografie daly vzniknout bulváru, volební systémy a svoboda projevu menšinovým vládám, ekonomie a nesoudnost dotacím. Současnost je směrována razantním efektem spojení vynálezu knihtisku a počítače, jímž je formulář. Všudypřítomný,    v mnohých disciplínách pak povinný. Insolvence, jak již název napoví, je determinována nedostatkem prostředků finančních. Nikoli však již administrativních, mezi nimiž jsou obligatorní státem sochané předtisky vlajkovou lodí. V praxi proto zápolíme s tím, jak a zda vůbec lze realitu vecpat do předepsaných kolonek. Život se však do chlívečků nevejde. Naštěstí, neboť šeď pravidelně vyplňovaných okýnek nemá sílu přebít barevnost reálného světa, nacházejícího se všude kolem.

  Dovolím vám proto jménem Asociace insolvenčních správců popřát, aby přicházející rok pro nikoho barvy ani hloubku neztrácel a přinese-li obtíže, nechť jsou řešitelnou výzvou, laskající mozkové buňky i osobní potenciál.

  PF 2020

  Daniel Ševčík

 • Akce – Nové manažerské strategie řešení insolvence
  Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO! 

  Asociace insolvenčních správců ve spolupráci s Českou advokátní komorou Vás zve na akci

  NOVÉ MANAŽERSKÉ STRATEGIE ŘEŠENÍ INSOLVENCE
  OPTIKOU NEJVĚTŠÍCH KANCELÁŘÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

  3.10.2019 9.30 – 13.00 hod. v paláci Dunaj v Praze

  Je nám ctí, že kromě Karla Havlíčka, místopředsedy vlády ČR a ministra průmyslu a obchodu převzala nově záštitu také Marie Benešová, ministryně spravedlnosti ČR 

  video pozvánku k akci můžete shlédnout zde
  přihlašovat se můžete e-mailem na seminare@asis.cz nebo zde 

 • VYŠLO VE SBÍRCE ZÁKONŮ

  VYHLÁŠKA O MATERIÁLNÍM VYBAVENÍ A STANDARDECH VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

  VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 191/2017 SB., O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A FORMULÁŘŮ ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ
  V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ …..

  VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 313/2007 SB., O ODMĚNĚ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE, O NÁHRADÁCH JEHO HOTOVÝCH
  VÝDAJŮ …..

 • Poznatky z dohledové činnosti MSP ČR

  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR ZVEŘEJNILO NA SVÝCH STRÁNKÁCH „POZNATKY Z DOHLEDOVÉ ČINNOSTI MSP ČR“ S VÝČTEM NEJČASTĚJI PORUŠOVANÝCH POVINNOSTÍ IS

  viz odkaz zde

 • Upozornění na podávání návrhu oddlužení

  KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYDAL UPOZORNĚNÍ K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ DO 31. 5. 2019

 • INSOLVENČNÍ KONGRES 2019

  3 SÁLY, 36 PŘEDNÁŠEJÍCÍCH, 6 DISKUZNÍCH PANELŮ, 18 PŘEDNÁŠEK

  zveme Vás na mimořádnou akci – největší insolvenční kongres letošního roku, který se uskuteční
  25. 4. 2019 v Clarion Congress Hotelu v Praze. 
  klikněte na obrázek a sledujte video pozvánku:

  Programem kongresu je odborná diskuze insolvenčních soudců, zákonodárců, insolvenčních správců, významných věřitelů, advokátů a dalších justičních profesí nad novelou insolvenčního zákona, a to jak v oblasti oddlužení, tak restrukturalizace. 
  Pro členy ASIS, jsme zajistili slevu 1000 Kč bez DPH ze standardních cen. Slevu uplatníte tak, že se registrujete na webu www.ikongres.cz a do poznámky napište „Sleva ASIS“. Sleva Vám bude odečtena až při fakturaci.