KSOS+KSOL_Výpočet nezabavitelné částky a zákon č. 17/2022 Sb.

k problematice výpočtu nezabavitelné částky si Vás Krajský soud v Ostravě dovoluje informovat:

  • doporučuje, aby insolvenční správci zatím postupovali při výpočtu nezabavitelné částky jako před zákonem č. 17/2022 Sb. (tj. jako by ke zvýšení nedošlo)
  • zatím nebude vydávat Opatření jako Krajský soud v Českých Budějovicích

V jednotlivých insolvenčních řízeních vedených u Krajského soudu v Ostravě není přitom třeba žádat o zvláštní pokyn k této problematice.