insolvenční správce AS ZIZLAVSKY, v.o.s. sděluje věřitelům

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY, v.o.s. informuje, že ode dne 28. 2. 2022 preventivně vzhledem ke krokům ČNB pozastavil výplaty plnění věřitelům na bankovní účty vedené u Sberbank, a.s. Žádáme věřitele v insolvenčních řízeních administrovaných naší společností, kterých se toto opatření týká o urychlené sdělení nového bankovního spojení prostřednictvím datové schránky. Případně sdělte, že trváte na výplatě prostřednictvím Sberbank, a.s. Děkujeme za spolupráci. AS ZIZLAVSKY, v.o.s.