Ministerstvo spravedlnosti/Sberbank CZ/insovenční správci – maximální limit náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu na účtech majetkové podstaty

obdrželi jsme z Ministerstva spravedlnosti ČR zprávu, která prezentuje názor ČNB a GSFT k problematice výplat účtů majetkových podstat vedených u Sberbank.

zprávu si můžete přečíst zde