Dovolujerme si Vás informovat, že na webových stránkách odboru insolvenčního a soudních znalců bylo zveřejněno stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického úřadu k zápisu insolvenčního správce do evidence skutečných majitelů

Ministerstvo spravedlnosti/metodika výpočtu splátek v oddlužení (ve znění novely zákona o státní sociální podpoře č. 17/2022 Sb.)

dovolujeme si Vám předat informaci z Ministerstva spravedlnosti ČR o zveřejnění metodiky výpočtu splátek v oddlužení (v návaznosti na novelu zákona o státní sociální podpoře) na webových stránkách odboru insolvenčního a soudních znalců – https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/