Pojištění odpovědnosti

Dovolujeme si Vám připomenout splnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona  o insolvenčních správcích za kalendářní rok 2019! Nejdříve dne 1. 1. 2020 a nejpozději do 29. 2. 2020 je nutné předložit ministerstvu spravedlnosti doklad, jenž bude prokazovat sjednané pojištění odpovědnosti za… Číst dále

PF 2020

Vážené kolegyně a kolegové, lidstvo od nepaměti usiluje o svůj rozvoj. Nezřídka k tomu užívá synergie vlastních výdobytků či objevů, aby žilo lépe, ve větším blahobytu, na vlídnějším místě, případně stejně, ale s někým jiným. Bez plošného spoje a akumulátoru… Číst dále

VYŠLO VE SBÍRCE ZÁKONŮ

VYHLÁŠKA O MATERIÁLNÍM VYBAVENÍ A STANDARDECH VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 191/2017 SB., O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A FORMULÁŘŮ ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍV INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ ….. VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 313/2007 SB., O ODMĚNĚ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE,… Číst dále