Partneři

Partneři

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Asociace insolvenčních správců o.s. v úzké spolupráci a pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR realizuje Projekt jednotného vzdělávání v oblasti insolvence.

Česká advokátní komora

ASIS spolu s Českou advokátní komorou vytvořily rozšířenou sekci Insolvenčního práva, jejíž hlavní úkol spočívá ve výkladu nové právní úpravy v oblasti insolvence a shromažďování podnětů pro její úpravy.

Soudcovská unie ČR

Asociace insolvenčních správců o.s. úzce kooperuje se Soudcovskou unií ČR, o.s. v oblasti odborného výkladu a sjednocování právních stanovisek v insolvenčních řízeních.

Česká bankovní asociace

ASIS spolu s Českou bankovní asociací vytvořily v rámci profesního partnerství platformu pro vzájemnou komunikaci mezi insolvenčními správci a bankami, jakožto významnými věřiteli.

WI-ASS ČR s.r.o., pojišťovací makléř

Asociace insolvenčních správců o.s. prostřednictvím WI-ASS ČR s.r.o. sjednal Rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při činnosti insolvenčních správců, likvidátorů a správců majetku.

epravo.cz, a.s.

Konkursní noviny