Poslání

POSLÁNÍ

 • Na profesním základě sdružovat insolvenční správce působící v České republice
 • Chránit a rozvíjet zájmy členů ASIS, zajišťovat jejich potřeby a prosazovat jejich požadavky
 • Prezentovat ASIS odpovídajícím způsobem navenek, a to jak doma tak v zahraničí
 • Vytvořit prostředí pro vzájemnou výměnu praktických zkušeností a neustálé rozvíjení teoretických znalostí členů ASIS
 • Aktivně přispívat k neustálému zvyšování úrovně právního prostředí a procesů v oblasti úpadkového práva
 • Vytvářet platformu pro zkvalitňování úpadkového práva, sjednocování praxe a pro faktický průběh insolvenčního řízení  

ÚKOLY A CÍLE

 • Zvyšovat efektivitu, rychlost, důvěryhodnost a transparentnost insolvenčních řízení
 • Vytvářet stálou platformu pro rozvoj odbornosti a profesionality insolvenčních správců
 • Pečovat o zvyšování všeobecného povědomí, vysoké míry uznání činnosti insolvenčních správců a důvěry v insolvenční řízení jako takové
 • Zapojit ASIS do mezinárodních kontaktů, výměny informací a spolupráce
 • Jednat s orgány státní správy, samosprávy, institucemi i třetími osobami za účelem výměny informací a užší spolupráce
 • Rozvíjet spolupráci s profesními organizacemi v oblastech zájmů ASIS
 • Poskytovat stanoviska a doporučení ke sporným či nejasným otázkám úpadkového práva
 • Vytvořit nezávislou pozici ombudsmana a arbitra v oblasti insolvenčního řízení