Pro uchazeče o členství

Pro uchazeče o členství

Asociace insolvenčních správců z. s. je dobrovolná stavovská organizace, o jejíž řádné členství se může ucházet každý, kdo splní podmínky zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, pro vydáni povoleni vykonávat činnost insolvenčního správce a složí příslušnou zkoušku.

Mimo řádné členy – insolvenční správce, je ASIS otevřena formou přidruženého členství pro osoby, které byly v minulosti zapsány do seznamu správců konkursní podstaty dle vyhlášky MS ČR č. 476/1991 Sb. a další osoby, úřady, instituce či jiné subjekty, které mohou přispět k naplněni cílů asociace.

O udělení členství rozhodne Rada expertů asociace na základě přihlášky se žádostí o členství a uhrazeni členského příspěvku. Členský poplatek pro rok 2024 činí 5 000 Kč. Vstupní poplatek do ASIS je 8 000 Kč.

VÝHODY PRO ČLENY ASIS  
  • ASIS svým členům nabízí možnost používání Webového portálu majetkové podstaty, pomocí něhož mohou členové ASIS bezplatně zveřejňovat zpeněžovaný majetek z majetkových podstat. 
  • Sofistikované webové stránky – nabízí přehled informací, aktualit a materiálů ke stažení
  • Garantuje odbornou úroveň svých členů pořádáním vzdělávacích seminářů, přednášek a workshopů zaměřených na praktické potřeby insolvenčních správců v oblasti úpadkového práva, ekonomie, účetnictví a oceňováni majetku
  • Zprostředkování výhodného pojištěni profesní odpovědnosti insolvenčního správce
  • Garantovaná úroveň poskytovaných informací