informace z KSOS – nový formulář přihlášky pohledávky

Krajský soud v Ostravě v souvislosti s novým formulářem přihlášky pohledávky (stanoveným od 1. 4. 2021) vyžaduje, aby věřitelé od 1. 4. 2021 podávali přihlášku pohledávky na novém formuláři. V případě, že u Krajského soudu v Ostravě (včetně pobočky v Olomouci) podá věřitel přihlášku na „starém“ formuláři (tj. na formuláři verze 5-a předepsaném do 31. 3. 2021, příp. na ještě starším formuláři), lze očekávat, že věřitel bude usnesením vyzván k odstranění vad své přihlášky tak, aby ji podal na novém formuláři a pokud tak ani přes výzvu soudu neučiní, bude přihláška pohledávky odmítnuta (dle ust. § 43 odst. 2 věty druhé o.s.ř. a § 80a odst. 3 a § 185 insolvenčního zákona). V podrobnostech viz link