Dovolujerme si Vás informovat, že na webových stránkách odboru insolvenčního a soudních znalců bylo zveřejněno

stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického úřadu k zápisu insolvenčního správce do evidence skutečných majitelů

https://insolvence.justice.cz/stanovisko-ministerstva-spravedlnosti-a-financniho-analytickeho-utvaru-k-zapisu-insolvencniho-spravce-do-evidence-skutecnych-majitelu/