PF 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

lidstvo od nepaměti usiluje o svůj rozvoj. Nezřídka k tomu užívá synergie vlastních výdobytků či objevů, aby žilo lépe, ve větším blahobytu, na vlídnějším místě, případně stejně, ale s někým jiným. Bez plošného spoje a akumulátoru by neexistoval mobilní telefon, bez střelného prachu a metalurgie by nebylo palných zbraní, bez pece a mouky bychom jen stěží objednali pizzu. Silikon a fotografie daly vzniknout bulváru, volební systémy a svoboda projevu menšinovým vládám, ekonomie a nesoudnost dotacím. Současnost je směrována razantním efektem spojení vynálezu knihtisku a počítače, jímž je formulář. Všudypřítomný,    v mnohých disciplínách pak povinný. Insolvence, jak již název napoví, je determinována nedostatkem prostředků finančních. Nikoli však již administrativních, mezi nimiž jsou obligatorní státem sochané předtisky vlajkovou lodí. V praxi proto zápolíme s tím, jak a zda vůbec lze realitu vecpat do předepsaných kolonek. Život se však do chlívečků nevejde. Naštěstí, neboť šeď pravidelně vyplňovaných okýnek nemá sílu přebít barevnost reálného světa, nacházejícího se všude kolem.

Dovolím vám proto jménem Asociace insolvenčních správců popřát, aby přicházející rok pro nikoho barvy ani hloubku neztrácel a přinese-li obtíže, nechť jsou řešitelnou výzvou, laskající mozkové buňky i osobní potenciál.

PF 2020

Daniel Ševčík