Pojištění odpovědnosti

Dovolujeme si Vám připomenout splnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona  o insolvenčních správcích za kalendářní rok 2019! 
Nejdříve dne 1. 1. 2020 a nejpozději do 29. 2. 2020 je nutné předložit ministerstvu spravedlnosti doklad, jenž bude prokazovat sjednané pojištění odpovědnosti za škodu po celý předchozí kalendářní rok (tj. od 1 . 1 . 2 019 do 31. 12. 2019).