Novela insolvenčního zákona

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA VYŠLA 7. 2. 2019 VE SBÍRCE ZÁKONŮ, ÚČINNÁ TAK BUDE OD 1. 6. 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

krom letopočtu se již tradičně s Novým rokem mění i řada předpisů. Jistě, lze o tom vést spory či polemizovat, nicméně řeku více či méně osvícených idejí, které takto nacházejí své místo ve Sbírce zákonů, tím zastavit nelze, stejně jako přesvědčení některých jejich původců, že tím konají dobro. Jedním z efektů tohoto procesu je inflace povinností, dopadajících na adresáty norem s pravidelností, vyvolávající úvahu o přirozeném legislativním jevu. Cokoli je rušeno, budiž nahrazeno objemnějším.

Pravidelně jsou takto obdařována rovněž bedra insolvenčních správců, jak dobře víte. Metodou jak se s tím popasovat, může být oddělení věcí podstatných od jiných a zaujetí nadhledu ve výši, která sice nemá vliv na funkci, avšak již umožní nezešílet.

Podle Aristotela je zákon rozum zbavený vášně. Nechť je tomu tak, jakkoli se leckdy nelze ubránit pochybnostem, zda náš zákonodárce oba výrazy nepřehodil. Přátelé, dovoluji si vám proto jménem Asociace insolvenčních správců, z. s. i svým, popřát schopnost nalézt a udržet si optimální polohu při řešení všech záležitostí, které vám další rok přinese, ať již     ve sféře osobní či pracovní.

Ať se vám daří.

Daniel Ševčík
prezident ASIS
Praha, prosinec 2018