Dotaz – Majetek třetí osoby

PoradnaDotaz – Majetek třetí osoby
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den,
chtěl bych se prosím zeptat, jak nahlíží právní řád na následující modelovou situaci: Jsem majitelem bytové jednotky, kde má přihlášené trvalé bydliště fyzická osoba, která je vedena v insolvenčním řízení. Dle právních předpisů jsem dohledal, že příslušný insolvenční správce má možnost požádat o návštěvu v bydlišti dlužníka za účelem kontroly případného movitého majetku, který byl uveden v soupisu majetku před zahájením samostatného insolvečního řízení. Chtěl bych se prosím zeptat, zda má právo po prvotní prohlídce v místě bydliště dlužníka insolvenční správce  tyto návštěvy opětovně vykonávat? Dále bych se rád zeptal na modelovou situaci. Pokud by bytová jednotka byla například z části v pronájmu (např. místnost apod.) pro spolubydlícího a daná osoba dlužníka by zde stále měla přihlášené trvalé bydliště, jak prosím právní řád nahlíží na případ, že by zde nastěhovaný podnájemník má určité movité věci (např. rádio, televizor, počítač, nábytek apod.), tak aby se nestali předmět zabavení ze strany insolvenčního správce, neboť se nejedná o majetek dlužníka, ale podnájemníka.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, prohlídka obydlí probíhá prakticky formou pohovoru dlužníka s IS v obydlí dlužníka, o kterém se sepisuje písemný doklad a jeho smyslem je sepsat do majetkové podstaty dlužníka movité věci. Prohlídku obydlí vykoná IS v zásadě jedenkrát. Pokud by IS v průběhu insolvenčního řízení zjistil, že dlužník  vlastní movité věci, které např. zatajil, je samozřejmě možné prohlídku obydlí opakovat. Jestliže by se v bytové jednotce nacházeli věci ve vlastnictví třetí osoby a toto vlastnictví by bylo řádně doloženo, tak lze předpokládat, že by IS tyto věci nezapsal do soupis majetkové podstaty. Pokud by se tak stalo, má tato třetí osoba možnost se domáhat vyloučení nebo vynětí z majetkové podstaty dle ust. § 225 a násl. IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce