Důvody pro ukončení probíhající insolvence

PoradnaDůvody pro ukončení probíhající insolvence
N. Personál se zeptal(a) před 10 měsíci

Dobrý den, jaké mohou být prosím důvody aby insolvenční správce nebo soud ukončil probíhající insolvenci – opožděné placení, nemoc, nezaměstnanost apod. Předem děkuji za odpověď. Novák

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 9 měsíci

Dobrý den, otázka zrušení schváleného oddlužení je řešena v ust. § 418 IZ. Zde je stanoveno, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže
a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo
b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo
c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo
d) to navrhne dlužník.

V případech, kdy je majetek dlužníka zcela nepostačující, tak insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nerozhodne.
O zrušení schváleného oddlužení může rozhodnout pouze insolvenční soud, který si k takovému rozhodnutí může vyžádat stanovisko IS.
Jestliže v době trvání schváleného oddlužení dojde např. k nemoci, nezaměstnanosti, jak uvádíte, tak není zcela nezbytné přistupovat ke zrušení schváleného oddlužení. Insolvenční zákon pro tyto případy zavedl institut přerušení průběhu oddlužení nebo prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ).

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce