Excindační žaloba z exekuce v případě nástupu insolvence

PoradnaExcindační žaloba z exekuce v případě nástupu insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 9 měsíců

Dobrý den, 
Je účastníkem žaloby z lepšího práva podané v souvislosti s konkurzem jen třetí strana a oprávněný uspokojený z výtěžku dražby nebou jsou účastníky i správce konkursu a případně i vydražitel?

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 9 měsíců

Dobrý den, podle mého názoru vydražitel není účastníkem řízení, neboť se jedná o spor mezi osobou, které bylo vyplaceno neoprávněně a osobou, které mělo být vyplaceno. V podstatě se jedná o spor z bezdůvodného obohacení.
Co se týče druhé části dotazu, zda by měl být účastníkem insolvenční správce, tak i v tomto případě se domnívám, že není účastníkem, neboť žaloba z lepšího práva není incidenčním sporem a měla by tedy směřovat pouze proti uspokojenému věřiteli.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce