Fixní částka splácení insolvence

PoradnaFixní částka splácení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 roky

Dobrý den,
usnesením soudu (31.8.2022) bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty. Dlužník uskutečnil dvě splátky a v meziobdobí změnil zaměstnavatele a zvýšil se mu měsíční výdělek. Dlužník má snahu (záměr) o stanovení měsíční fixní částky splácení insolvence.
DOTAZ:
Je tento způsob v souladu s platnou legislativou a kde je upraveno?. Předpokládáme, že je nezbytné požádat o rozhodnutí – povolení krajského soudu. Existuje na tento institut formalizovaná žádost?
Děkujeme mnohokrát za Vaši odpověď. S pozdravem Petr

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 roky

Dobrý den, jednou ze základních povinnosti dlužníka je dle ust. § 412 odst. 1, písm. c) IZ po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, IS a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání. Pokud tedy dlužník změní zaměstnavatele a zvýší se mu měsíční výdělek, musí splnit uvedenou zákonnou povinnost a v návaznosti na to mu budou upraveny měsíční splátky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce