incidenční žaloba proti IS

Poradnaincidenční žaloba proti IS
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, jaké náležitosti musí mít žaloba proti IS, když neuznal výši pohledávky (výživné na nezletilé dítě) jedná se o tzv. incidenční spor a jako matka musím podat žalobu proti IS na insolvenční soud.
Děkuji
A. Pavlová

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, žaloba musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat rovněž náležitosti požadované v ust. § 79 odst. 1 o.s.ř., tedy náležitosti, které činí žalobu způsobilou zahájit
řízení. Nezbytné je také vylíčení rozhodujících okolností osvědčující skutkový
stav věci a označení důkazů, které je třeba také k žalobě připojit. Specifika skutkových
tvrzení vyplývají z charakteru konkrétního druhu incidenční žaloby.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce