Insolvence

PoradnaInsolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 roky

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je možné v insolvenci doplatit jednorázově zbytek dlužné částky? 
Jsou z toho potom nějaké penále nebo se to zaplacením ukončí? 
předem děkuji za odpověď
Blaheva
 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 roky

Dobrý den, dle ust. § 412a odst. 1, písm. a) IZ platí, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši. Pokud se tak stane, tak insolvenční soud vezme rozhodnutím splnění oddlužení na vědomí a tím je oddlužení ukončeno, a to bez jakýchkoliv sankcí či penále.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce