Insolvence, vrácení dluhu

PoradnaInsolvence, vrácení dluhu
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobrý večer, 
mám problém s neplatičkou. Není ochotná mi vrátit dlužnou částku a aniž by mě o tom i formovala, šla do insolvence (je tam již přes rok a ke mě se to dostalo až nyní). Mě nikde nezmínila jako zapujcitelku a já si nezjistila, že o insolvenci žádala a že tam skutečně je abych se přihlásila jako osoba, které dluží také nějaký finanční obnos.
To, že je v insolvenci jsem zjistila až po odeslání předžalobní upomínky na její adresu, kdy mi suverénně slečna napsala, že je naše smlouva kde se mi upsala neplatná a nic s jejím dluhem už nemůžu, jelikož je v insolvenci.
V tuto chvíli jsem tzv. nahraná a pokud ona sama neuzná za vhodné, tak mi finance již není povinná vrátit? Moc Vám děkuji za odpověď.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, bohužel Vás budu muset zklamat, jelikož Vaše možnosti jsou za této situace velmi omezené a pohledávka zůstane velmi pravděpodobně neuhrazená.
Pokud insolvenční soud rozhodne o úpadku dlužníka, tak současně vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Příslušné rozhodnutí insolvenční soud zveřejní v Insolvenčním rejstříku. Jelikož Insolvenční rejstřík je veřejným rejstříkem, tedy má do něj přístup každý, tak nelze namítat to, že by věřitelé o probíhajícím oddlužení dlužníka nevěděli. Pakliže jste tedy svoji pohledávku vůči dlužnici nepřihlásila ve stanovené lhůtě do insolvenčního řízení a dlužnice oddlužením úspěšně projde, tedy insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení, tak jí současně přizná i osvobození od placení pohledávek (srov. § 414 odst. 1 IZ).
Lze doporučit, abyste průběh insolvenčního řízení dlužnice na Insolvenčním rejstříku i nadále sledovala. Pokud by došlo ke zrušení schváleného oddlužení (srov. § 418 IZ), tak dlužnici by nebylo přiznáno osvobození od placení pohledávek a Vy byste mohla svou pohledávku uplatnit u příslušného soudu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce