Insolvenční řízení PO

PoradnaInsolvenční řízení PO
K. Personál se zeptal(a) před 4 roky

Dobrý den, rodina řeší problém mého bratra, který byl jako drogově závislý nastrčen do s.r.o. a jediné řešení je v tuto chvíli poslat společnost do insolvence, protože jsou tam statisícové dluhy. Netušíte, kdo by nám v té věci mohl pomoci? Všechny poradny , co jsem našla, pomáhají jen FO s oddlužením. O insolvenčním řízení PO nic nevědí. Existuje nějaká šance, že by rodiče nemuseli platit zálohu na náklady IS? Nějaká výjimka nebo něco podobného.
Můžete nám v této věci pomoci?
Děkuji.
Kadlecová

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 roky

Dobrý den, pokud požadujete zpracování insolvenčního návrhu na právnickou osobu, tak lze využít služeb advokáta, který se na danou problematiku specializuje. Pokud jde o zálohu na náklady IŘ, tak platí podle § 108 odst. 2 IZ - že insolvenční soud může, do doby před rozhodnutím o podaném insolvenčním návrhu, uložit insolvenčnímu navrhovateli (ať již je jím sám dlužník nebo jeho věřitel, nejde-li o výjimky stanovení IZ), aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek.
Tedy v daném případě je otázka zálohy na náklady IŘ zcela v dispozici insolvenčního soudu.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce