Korektní postup IS dle insolvenčního zákona

PoradnaKorektní postup IS dle insolvenčního zákona
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, 
ráda bych znala Váš názor co se týká postupu insolvenční správkyně v insolvenčním řízení. Jsem jedním z věřitelů v řízení a domníváme se, že došlo k rozporu v postupu insolvenční správkyně vůči insolvenčnímu zákonu. 
Konkrétně se jedná o nemovitost dlužníka. Bytovou jednotku jsme s přítelem měli nabýt na základě kupní smlouvy v roce 2018, při které se refinancoval dlužníkův úvěr, který od té doby splácíme a snižujeme tím výši jeho dluhu. Následně se žádalo o přepis vlastníka na LV, které v tu dobu bylo čisté a nic nenasvědčovalo dalším komplikacím. Bohužel z důvodu zápisu předběžného opatření zákaz nakládat s nemovitostí v době 20-ti denní plomby byl náš vklad na přepis vlastníka zamítnut. Předmětnou nemovitost jsme si však předali asi měsíc před zamítnutím vkladu do KN a za tu dobu jsme stihli provést některé investice do příslušenství cca za 180 tis. Kč (z důvodu stěhování do nemovitosti). Zplnomocněná matka dlužníka, která nám nemovitost předávala s úpravami souhlasila. Současně jsme v rámci koupě nemovitosti refinancovali úvěr dlužníka a od té doby jej splácíme za něj a snižujeme tím jeho dluhy. 
V rámci insolvenčního řízení jsme přihlásili svou pohledávku (investice do příslušenství), bohužel insolvenční správkyně nám pohledávku zamítla z toho důvodu, že byt nabydeme v rámci přímého odkupu v insolvenci. Zatímco jsme čekali na návrh budoucí kupní smlouvy plynula 30-ti denní lhůta na odvolání od popření naší pohledávky. V rámci řešení smlouvy jsme následně narazili na řešení odstranění předběžného opatření z LV. Insolvenční správkyně nám reagovala tak, že má za to, že tento zápis bude smazán na základě její kvitance. Skutečnost jsme si ověřovali na příslušném katastrálním úřadě, kde nám sdělili, že předběžné opatření má vyšší hodnotu než kvitance IS a tedy odstraněna nebude. Žádali jsme tedy IS o řešení situace, která povede k odstranění zápisu předběžného opatření z LV. Problematika týkající se předběžného opatření je řešena v rámci incidenčního sporu a nebyl z našeho pohledu důvod, který by bránil vyřešení. Insolvenční správkyně však reagovala na tuto skutečnost velmi stručně a bez jakéhokoliv zvážení dopadu k třetí straně (naší), že tedy po našem zjištění, které se sama nesnažila nikterak ověřit či zpochybnit, není jiná možnost než nemovitost zpeněžit v dražbě. Tímto rozhodnutím jsme přišli o možnost vést incidenční spor ohledně naší pohledávky, jelikož už uplynula 30-ti denní lhůta k odvolání. 
Nyní se potýkáme s problémem, kdy insolvenční správkyně umožnila dražbu včetně našeho příslušenství a to i přes to, že jsme zaslali námitky k dražbě před jejím průběhem, které ignorovala. 
Skutečně si nevíme rady co dál a rádi bychom znali Váš názor zda insolvenční správkyně jedná v souladu dle insolvenčního zákona či nikoliv. Z našeho pohledu IS nejednala s odbornou péčí a také aby v nejkratším čase uspokojila věřitele. 
Předem děkuji za Vaši odpověď. 
 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, pokusím se stručně reagovat. Pokud byl návrh na vklad Vaší kupní smlouvy z roku 2018 zamítnut, tak nedošlo k nabytí vlastnictví a bytová jednotka tedy zůstala součástí majetkové podstaty dlužníka. Proto, podle mého názoru, souhlas zplnomocněné matky dlužníka s úpravami nemohl být relevantní, když dlužníku v té době nesvědčilo dispoziční právo s bytovou jednotkou. Pokud jste přihlásili pohledávku z titulu provedených investic do bytové jednotky, tak postup IS byl správný, když tuto pohledávku neuznala. Bohužel i nepodání žaloby popřené pohledávky jde k Vaší tíži a pokud bytová jednotka bude zpeněžena v rámci dražby, tak musím konstatovat, že takový postup IS je v souladu se zákonem.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce