Lhůta na ostranění omezeni na KÚ

PoradnaLhůta na ostranění omezeni na KÚ
Lucie B. Personál se zeptal(a) před 4 roky

Dobrý den,
na začátku února jsme s manželem zakoupili přes dražební společnost nemovitost v dobrovolné dražbě. Dle obchodních podmínek dražební společnosti jsme začátkem března celou částku uhradili, na začátku dubna jsme nemovitost převzali a od 14.dubna je již na katastru nemovitostí vlastnické právo převedeno na nás, ovšem stále s omezením, protože nám insolvenční správce dosud nevystavil příslušná povrzení. Údajně toto potvrzení vystavuje až potom, kdy je nemovitost na kú převedena na nové majitele (14.4.). Je v zákoně upraveno, do kdy je insolvenční správce povinen vystavit příslušná potvrzení? Máme s manželem nějaké jiné možnosti, jak postupovat?
Předem děkuji za odpověď, Lucie Buzrlová

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 roky

Dobrý den, dle ust. § 167 odst. 4 IZ platí, že zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. IZ neupravuje lhůtu, do kdy IS má vystavit potvrzení o zániku zajištění, ale dle ust. § 167 odst. 5 platí, že je-li zajišťovací právo, které zaniklo zpeněžením podle odstavce 4, zapsáno ve veřejném či neveřejném seznamu, který podle zvláštního právního předpisu osvědčoval vlastnictví nebo jiná věcná práva ke zpeněžené věci, pohledávce, právu nebo jiné majetkové hodnotě, vydá insolvenční správce nabyvateli zpeněžené věci, pohledávky, práva nebo jiné majetkové hodnoty neprodleně potvrzení o zániku zajištění. Doporučil bych tedy urgovat IS s odkazem na uvedené zákonné ustanovení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce