Lustrace majetku insolvenčního věřitele

PoradnaLustrace majetku insolvenčního věřitele
Tazatel se zeptal(a) před 2 roky

Dobrý den, 
ráda bych se zeptala, jak dlouho zpětně od zahájení insolvenčního řízení, je možno prohlásit neplatnost či neúčinnost právních jednání provedených insolvenčním dlužníkem (převod majetku, vklad majetku do svěřenského fondu, dar apod.). Předem mockrát děkuji za odpověď.
S pozdravem
Nina Valešová

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 roky

Dobrý den, pokud jde o neúčinnost právních úkonů dlužníka, tak obecnou definici neúčinných právních úkonů nalezneme v ust. § 235 IZ. IZ rozlišuje tři typy skutkových podstat právních úkonů:
a) neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění (viz § 240 IZ)
b) neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů (viz § 241 IZ)
c) neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů (viz § 242 IZ).
U ad a) a ad b) platí, že možnost domoci se neúčinnosti  právních úkonů může být úspěšná: 

  • byl-li právní úkon učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern,
  • nebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Pokud jde o ad c), tak platí lhůta 5ti letá od zahájení insolvenčního řízení.
Otázku neplatnosti posuzuje insolvenční soud kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce