Mimořádná odměna za covid 19

PoradnaMimořádná odměna za covid 19
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit zda se na mimořádnou odměnu covid 19 vztahuje např.,vyjímka? Kamarádovi který pracuje ve zdravotnictví opět odebrali tuto odměnu. Četla jsem rozsudek Nejvyššího soudu a doporučení ombudsmana. Děkuji pěkně za odpověď i radu. Pavla Tomášková 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, odpověď na položenou otázku dává usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 1515/2020-B-35 (KSPH 67 INS 5496/2018), v kterém je stanoveno, že mimořádné finanční ohodnocení zdravotnického personálu v souvislosti s epidemií COVID-19 nelze považovat za mimořádný příjem podle ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ a nelze jej použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Lze doporučit, aby dlužník v případě, že je příjemcem mimořádného finančního ohodnocení zdravotnického personálu v souvislosti s epidemií COVID-19 požádal insolvenční soud o změnu usnesení o schválení oddlužení tak, že toto ohodnocení nepodléhá srážkám a zůstává dlužníku. Insolvenční soud by takové usnesení mohl vydat i bez návrhu (žádosti) dlužníka (srov. 407 odst. 3 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce