Nařízení jednání o zrušení schváleného oddlužení

PoradnaNařízení jednání o zrušení schváleného oddlužení
Tazatel se zeptal(a) před 1 rokem

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem k mému insolvenčnímu řízení.
V mém případě krajský soud nařídil jednání o zrušení schváleného oddlužení.
Oddlužení je povoleno od 12/2019.
Nyní podle aktuálních plateb za 5 let činí míra uspokojení 14,2%.
Toto jednání je konečné a dozvím se informaci, že mi soud oddlužení ruší nebo mám možnost 
zůstat v oddlužení a jakým způsobem se o to postarat? 
Já osobně mám zájem v oddlužení zůstat. Od začátku jsem však nehradil určenou částku v plné výši , vždy jsem s insolvenčním správcem komunikoval, aby byla správná součinnost.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 rokem

Dobrý den, obecně platí, že insolvenční soud může zrušit oddlužení v jeho průběhu v těchto případech:

  • dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení 
  • v důsledku zaviněného jednání dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek, který je déle než 30 dnů po splatnosti
  • dlužník není v důsledku okolností, které sám zavinil, po dobu delší jak 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani odměnu insolvenčního správce, jeho hotové výdaje a pohledávky na běžném výživném ze zákona
  • navrhne to dlužník
  • pokud se ukáže, že dlužník oddlužením sleduje nepoctivý záměr. 

Při jednání o zrušení oddlužení budete mít možnost se ke stavu Vašeho oddlužení vyjádřit a stejně tak se budete moci vyjádřit k tomu, co bylo důvodem toho, že jste řádně neplnil stanovený splátkový kalendář. Insolvenční soud bude mít k dispozici i stanovisko IS. Pokud insolvenční soud přesvědčíte, že situaci napravíte, lze předpokládat, že Vám insolvenční soud poskytne časový prostor a oddlužení Vám nezruší.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce