Neplatnost půjčky

PoradnaNeplatnost půjčky
Tereza S. Personál se zeptal(a) před 4 roky

Dobrý den, prosím o radu:
1) Půjčila jsem (bezhotovostně) peněžní částku, dlužník mě ale uvedl v omyl a následně byl insolvenčním soudem prohlášen jeho úpadek,
2) hodlám se dovolat relativní neplatnosti půjčky,
3) v případě, že se této relativní neplatnosti dovolám, stačí prosím zaslat příslušnou námitku insolvenčnímu správci nebo bude posouzení neplatnosti předmětem soudního řízení (§ 231 IZ)? Dosud posouzení neplatnosti nebylo předmětem insolvenčního řízení.
4) Pokud bude vedeno o neplatnosti soudní řízení, kdo podá žalobu a jaký je poplatek za ni?
5) Musím přihlásit pohledávku z bezdůvodného obohacení jako pohledávku z bezdůvodného obohacení? Má jít o podmíněnou pohledávku?
6) Pokud bych v tomto soudním sporu uspěla, byla by pak moje pohledávka z bezdůvodného obohacení dlužníka nárokem, který by mi byl vydán dle § 233 IZ (tj. nebyl by předmětem rozvrhu výtěžku)? Jde o peníze, tedy věc druhově určenou a je možné, že je dlužník dále poukázal.
Děkuji za odpověď.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 roky

Dobrý den, dle § 231 odst. 1 IZ platí, že insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu a z § 231 odst. 2 IZ vyplývá, že v průběhu IŘ posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolvenční soud. V insolvenčním řízení, jde-li o právní jednání týkající se majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka nebo závazku dlužníka platí, že se neplatnosti mohou dovolat nejen subjekty právního poměru, ale i IS. Pokud budete napadat platnost smlouvy o půjčce, tak budete muset podat žalobu u insolvenčního soudu, SOP činí 2.000,-Kč. Přihlášku pohledávky bych doporučoval podat. V případě úspěchu by bylo postupováno dle § 233 IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce