Nepravdivé informace

PoradnaNepravdivé informace
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobrý den,před necelými 3 lety byla ukončena a splacena insolvence.Muze být i po takové době znovu přezkoumána,pokud dotyčný tehdy uvedl lživé údaje o příjmech?Mám namysli, když někdo osloví soud,že ten, kdo měl insolvenci ,již ale nyní splácenou,lhal o výši příjmu,zda soud zpětně bude přezkoumávat toto nařčení a zda může žádat o vrácení peněz  z této schválené a splacené insolvenci.???
Děkuji, Malá 
 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Vážená paní,
v případě který popisujete, se dlužník zjevně dopustil neuvedení všech příjmů, které by v rámci oddlužení mohlo mít za  následek jeho zrušení. Jelikož již bylo řízení skončeno, můžete se u soudu dožadovat pouze odejmutí a zánik osvobození dlužníka od placení pohledávek a a to pouze pokud jste v insolvenčním řízení dlužníka byla věřitelem (srov. § 417 IZ). Toto je možné pouze do 3 let od přiznání tohoto osvobození dlužníka.
Pro úplnost ještě uvádím, že přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele (srov. § 417 odst. 2 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce