Nezaplacené faktury při oddlužení

PoradnaNezaplacené faktury při oddlužení
Ondřej K. Personál se zeptal(a) před 4 roky

Dobry den.
Chci poprosit o radu. Bylo mi povoleno oddlužení v září 2020. Mám dvě nezaplacené faktury za měsíce červen a červenec u jednoho věřitele. Dostala jsem dvě rady. Jedna rada zněla abych co nejdříve faktury uhradil protože mi dluh vzniknul až po zahájení insolvenčního řízení a nově vzniklé dluhy po zahájení insolvenčního řízení se musí do 30 dnů uhradit.Druhá rada byla abych faktury neplatil, že si je věřitel v insolvenčním řízení přihlásí. Poradíte mi prosím jak se zachovat. Je pravda že si věřitelé mohou přihlásit pouze pohledávky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení ? Moc děkuji za odpověď.

Děkuji.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 roky

Dobrý den, se zahájením insolvenčního řízení IZ spojuje několik účinků. Jedním z těchto účinků je, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou (srov. § 109 odst. 1, písm a) IZ). Dle ust. § 97 odst. 1 IZ dále platí, že insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Pokud tedy Vaše závazky vznikly po zahájení insolvenčního řízení (povolení oddlužení následuje až po zahájení insolvenčního řízení), tak Váš věřitel nebude tuto pohledávku uplatňovat přihláškou. Vzhledem ke skutečnosti, že jste (pravděpodobně) ve fází insolvenčního řízení, kdy Vaše oddlužení bylo povoleno, ale dosud nebylo schváleno, doporučuji předmětné faktury uhradit.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce