Odměny Covid-19 pro zaměstnance v insolvenci

PoradnaOdměny Covid-19 pro zaměstnance v insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den,
mám dotaz týkající se mimořádných odměn covid-19 pro pracovníky v sociálních službách, které budeme vyplácet svým zaměstnancům v nejbližší době, a to včetně zaměstnanců, u kterých aktuálně probíhá insolvenční řízení. Dle usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 4 VSPH 1515/2020-B-35 nelze mimořádné finanční ohodnocení v souvislosti s epidemií Covid-19 považovat za mimořádný příjem a nelze ho tak použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.
Jak máme my jako zaměstnavatel postupovat v případě vyplácení těchto odměn u zaměstnanců v insolvenčním řízení? Můžeme mimořádné odměny těmto zaměstnancům bez dalšího vyplatit nebo je potřeba vyčkat, než příslušný insolvenční soud zaměstnance vydá rozhodnutí o změně usnesení o schválení oddlužení (na základě předchozí žádosti zaměstnance o změnu usnesení), nebo např. stačí příslušného insolvenčního správce pouze informovat o tom, že bude odměna Covid-19 vyplacena v plné výši zaměstnanci?
Děkuji za odpověď. I. Komárková

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, určitě bych v dané věci doporučoval si vyplacení odměny Covid-19 zaměstnanci odsouhlasit s insolvenčním správcem. Pokud se tak stane, tak, podle mého názoru, není třeba vyčkávat na změnu usnesení o schválení oddlužení.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce