Odvolání proti schválenému oddlužení

PoradnaOdvolání proti schválenému oddlužení
Daniel M. se zeptal(a) před 4 roky

Dobrý den měl bych na Vás otázku. Pokud jde o Insolvenční řízení které je vedeno od roku 2014 a oddlužení schváleno až v březnu 2019, tedy před účinností novely IS v červnu 2019, může dlužník proti schválenému oddlužení podat odvolání? Jde zde totiž o to, že celé řízení bylo 5 let vedeno a projednáváno jen jako oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Soud však bez jakéhokoli návrhu IS oddlužení schválil v kombinaci i se spl.kalendářem. To mě jakožto osobu která žije sama s dítětem velice poškozuje, neboť přijdu nejen o své bydlení, ale rovněž přicházím již rok o značné příjmy a nemohu si tak dovolit jiné bydlení. V Usnesení o schváleném oddlužení je však napsáno, že oddlužení je nepřípustné. V zákoně 182/2006 je napsáno, že odvolání může podat pouze věřitel. Toto považuji za naprosto jednostranné, neboť dlužník tak nemá jakékoli možnosti obrany. Existuje nějaká možnost se proti tomuto bránit a když ano tak jak? Mnohokrát děkuji za odpověď. DM.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 roky

Dobrý den, z hlediska použití novely IZ platí, že v řízeních, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto před účinností novely, se postupuje podle dosavadního zákona. Podle novely náleží dlužníkovi odvolání pouze v případě neschválení oddlužení (srov. § 405 odst. 5 IZ) a nikoliv v případě schválení. Jinou možnost obrany IZ dlužníkovi nenabízí.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce