podle § 289 odst. 3ins.

Poradnapodle § 289 odst. 3ins.
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, do kdy lze napadnout nejednal s dobrou vírou a nabýval majetek například za zastřenýmúčelem či za účelem poškození věřitelů, je možné tento převod napadnout i po uplynutítříměsíční lhůty? Platí pouze po dobu insolvenčního řízení a nebo po jeho i skončení? Pokud byla pohledávka přihlašena a nakonec pak došlo k trestnímu stíhání , pohledávka vznikla na základě podvodu lichvy jak stoji obžalobě, a jeho společeník na základě toho získal majetek mimo dražbu,kdy věřitele přímo zastupoval u soudu.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, postupem podle ust. § 289 odst. 3 IZ lze napadnout platnost smlouvy v případě, kdy došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Tato lhůta je prolomena v případě, že by bylo prokázáno, že nabyvatel nebyl v dobré víře. V tomto případě lze žalobou podanou u insolvenčního soudu napadnout platnost smlouvy i po uplynutí 3 měsíční lhůty a to i po skončení insolvenčního řízení. Jestliže byla uzavřením smlouvy naplněna skutková podstata některého tr. činu a došlo k trestnímu stíhání např. pro spáchání tr. činu podvodu dle § 209 tr. zákoníku, za nějž byl pachatel v trestním řízení pravomocně odsouzen, tak tento právní úkon je neplatný neboť odporuje zákonu. V tomto případě se jedná o neplatnost absolutní.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce