pomoc při předžalobní výzvě

Poradnapomoc při předžalobní výzvě
Tazatel se zeptal(a) před 10 měsíců

Dobrý den,
prosím o radu jak postupovat. Přišel mi email viz níže, na zaplacení dluhu za zboží, které jsem nikdy neobdržela. Nemohu najít kontakt na níže podepsaného Mgr. Ing. Richard Jasinský, Insolvence Group v.o.s.
Emailovou komunikaci naberu jako úřední dokument, ale nechci se dostat do finančních problému.
Prosím o radu, jak postupovat.
S pozdravem
Jana Vlasáková , Jihlava 721003329
 
VLASÁKOVÁ JANA
TŘÍDA LEGIONÁŘŮ 2
58601 JIHLAVA
 
V Praze 28. 5. 2023
 
Věc: Předžalobní výzva insolvenčního správce k úhradě dluhu
 
Vážená paní VLASÁKOVÁ,
dne 24. 8. 2022 byl prohlášen úpadek s prohlášením konkursu na majetek společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o., IČO: 24711748, V Celnici 1031, Praha 1, řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 89 INS 5681 / 2022, přičemž dispoziční oprávnění pro nakládání s majetkem společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. přešla dle § 246 zákona č. 182/2006 Sb. na insolvenčního správce Insolvence Group v.o.s., IČO 07342764, Na výsluní 201/13, Praha 10.
Tímto Vás dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb. jako insolvenční správce vyzývám k úhradě částky 499 Kč na bankovní účet č. 107-9582310287/0100 u Komerční banky a to nejpozději do 7 dnů od doručení této výzvy za Vámi odebraného zboží ‚K703,AKUPRESURNÍ SADA‘, které Vám bylo dodáno a předáno na základě Vaší objednávky ze dne 26. 10. 2021, přičemž odebrané zboží v celkové výši 499 Kč mělo být uhrazeno ke dni splatnosti 24. 12. 2021. Ke dni doručení této výzvy byla Vámi provedená částečná úhrada ve výši 0 Kč, k úhradě zbývá částka 499 Kč.
V případě, že nebude pohledávka řádně a včas uhrazena v této dodatečné lhůtě bude přistoupeno k vymáhání pohledávky u příslušného soudního orgánu, čímž dojde k navýšení vymáhané částky.
 
S pozdravem
Mgr. Ing. Richard Jasinský, Insolvence Group v.o.s.
jednající jako insolvenční správce Tarsago Česká republika, s.r.o.
Email: tarsago-insolvencegroup@seznam.cz

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíců

Dobrý den, pokud jste si zboží neobjednala a neobdržela, tak je samozřejmě nezbytné uplatňovaný nárok na úhradu 499,-Kč odmítnout. Lze tak učinit doporučeným dopisem adresovaným na sídlo insolvenčního správce.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce