Předčasné ukončení insolvence

PoradnaPředčasné ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den,můžu požádat o ukončení a oddlužení.Pobiram invalidní důchod 2.stupne a zároveň také zaměstnán v invalidní dílně.V roce 2016  mě bylo schváleno oddlužení splátkovým kalendářem.Ukonceni mám 12./2021.Zaplaceno k 30.6.2021 39,9464%.Zadal jsem soud v Ostravě že od 3/2021 dopisud jsem v pracovní neschopnosti že zdravotního důvodu.Postcovidovy syndrom.Tim se mě snížili výrazně přijmi a snížení nezabavitelnou částku.Jsem sám platím nájem a další služby spojeny k bydlení . Momentálně se zvedli náklady na vše a už jsem opět dostávám do situace chudoby Je možný tedy požádat soud o ukončení a schválení oddlužení.
Děkuji Tapusik Petr

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, ve Vašem případě by bylo možné aplikovat ust. § 412a, odst. 4 IZ, které stanoví:
"Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci."
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce