Předčasné ukončení insolvence

PoradnaPředčasné ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den,jsem s manželkou v insolvenci or roku 2018 pobíral jsem invalidní důchod + pracoval,ale momentálně se mi zdravotní stav zhoršil dostal jsem invaliditu 3 stupně.Teď už jak fyzicky tak zdravotně nemohu práci vykonávat..Splatkový kalendář plním na 44%.Můžu soud požádat o předčasné ukončení nebo nějaké zmírnění původního rozhodnutí.Jenom z důchodu mi srážky nemohou být prováděny. žadný majetek nemám ani nikoho kdo by mi poskytl smlouvu o důchodu. Předem děkuji za odpověd.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, možnost předčasného ukončení oddlužení spočívá ve splnění oddlužení. Zde platí, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Pokud jde o změnu výše splátek, tak tato je možná za podmínek stanovených v ust. § 398 odst. 5 IZ. Platná právní úprava umožňuje i možnost přerušení oddlužení nebo prodloužení oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce