Předčasné ukončení insolvence

PoradnaPředčasné ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 1 rokem

Dobrý den, rád bych se zeptal na ukončení IŘ a to formou, že věřitelům byla nabídnuta částka za dluh. Věřitel tuhle možnost přijal včetně poslání pohledávky do el aukce, jaká je možnost tedy ukončení tohoto řízení dřív. 
Děkuji 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 rokem

Dobrý den, možnost ukončení oddlužení (včetně předčasného ukončení) vychází z právní úpravy obsažené v ust. § 412a IZ tak, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce