Předčasné ukončení insolvence

PoradnaPředčasné ukončení insolvence
Jan T. Personál se zeptal(a) před 4 roky

Dobrý den.
Do konce insolvence která běží od r.2016 mi zbývá 9 měsíců, mám splaceno 63% závazků.
Je možné požádat soud o předčasné ukončení, či stanovení nižší pevné srážky z platu?
Děkuji za odpověď.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 roky

Dobrý den, dle ust. § 412a odst. 1 IZ platí, že
oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Pokud jste tedy nezajištěným věřitelům splatila alespoň 60% jejich pohledávek, tak splňujete podmínky dle shora uvedeného zák. ustanovení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce