Prodej nemovitosti mimo drazbu

PoradnaProdej nemovitosti mimo drazbu
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den pane doktore, tady jste se vyjadřoval v poradně. A můžete mi prosím odpovědět, od kterého roku se to týká zahájených inslovenčních řízení? A zda je rozhodujíci kdy bylo zahájeno a kdy bylo ukončeno tedy splněním? Že nebyl nabyvatel kupující dobré víře, a jednal například dle pokynů svého společníka ve společnosti a další osobě zainteresované na smlouvě. Děkuji. M.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, jedná se o novelu IZ č. 64/2017 Sb. ze dne 19. ledna 2017. Touto novelou byl do § 289 doplněn odstavec 3, kde byla doplněna věta: 
"Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty podle věty první, nebyl-li nabyvatel v dobré víře."
V přechodných ustanoveních cit. zák. se pak uvádí, že se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce