Půjčka po insolvenci

PoradnaPůjčka po insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíců

Dobrý den,
jakým způsobem lze/je třeba uplatnit pohledávku proti dlužníkovi vzniklou po schválení oddlužení, po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek, vzniklou trestným činem – podvodem dlužníka (spáchaným v oddlužení, ale po uplynutí lhůty pro přihlášky pohledávek)? Dlužník byl soudem za podvod odsouzen. Trestní soud rozhodl i o povinnosti nahradit škodu, i když o tom zřejmě rozhodovat ani neměl. Děkuji P.Musil

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíců

Dobrý den,
v souladu s ust. § 414 Insolvenčního zákona  je třeba uvést, že pokud dlužník řádně plní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, je následně soudem osvobozen od placení  pohledávek zahrnutých do oddlužení a to v rozsahu, v němž tyto pohledávky nebyly uspokojeny. Toto osvobození se nicméně nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku. Je tedy třeba vzít v potaz dobu vzniku dluhu a současně dobu, kdy byl soudem vysloven úpadek dlužníka. Vznikla-li pohledávka až po rozhodnutí o úpadku a je-li vykonatelná, bude možné se obrátit na exekutora za účelem zahájení exekučního řízení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce