Půjčka před insolvencí, a v prubehu insolvence

PoradnaPůjčka před insolvencí, a v prubehu insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce
1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Vážení,
k velmi abstraktně formulovanému  dotazu na půjčky před a v průběhu insolvence lze uvést následující. Je třeba připomenout, že hovoříme-li o úpadku fyzických osob, bude jeho řešením nejčastěji tzv. oddlužení – ust. § 389 a násl. insolvenčního zákona (dále jen „InsZ“). Poté, co insolvenční soud dlužníkovi oddlužení schválí – tj. dlužníkovi je mu umožněno splácet dluhy svým věřitelům (tak, aby v  5 letech následujících po schválení oddlužení splatil alespoň 30 % svých dluhů – ust. § 412 odst. 1 písm. c) InsZ) je jednou z povinností dlužníka v průběhu oddlužení - krom povinnosti vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost - rovněž povinnost nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit – jak stanoví § 412 odst. 1 písm. a) a g) InsZ. Pokud by dlužník jednal v rozporu s právě uvedeným, pak riskuje, že soud schválené oddlužení zruší a dlužník znovu bude muset čelit exekucím (i těm, které dosud provedeny nebyly), jak stanoví § 418 odst. 1 písm. c) InsZ – ten výslovně uvádí, že  důvodem pro zrušení schváleného oddlužení ze strany ins. soudu je také to, že dlužníkovi v důsledku zaviněného jednání vznikl peněžitý závazek, který je déle než 30 dnů po splatnosti a dlužník není schopen jej splnit. Jinými slovy, pokud si půjčíte finance od 3. osoby a nebudete déle než 30 dnů po splatnosti dluhu schopen/na je splnit, pak je to důvod pro zrušení oddlužení ins. soudem. Obecně tedy lze doporučit se novým půjčkám, minimálně v době schváleného oddlužení, vyhnout.
Pokud byste někomu finanční prostředky chtěl/a poskytnout, lze uvést podobný závěr, neboť  povinností dlužníka je podle § 412 odst. 1 písm. b) poskytnout ins. správci dary, dědictví či jiné hodnoty tak, aby z nich primárně mohli být uspokojeni dlužníkovi věřitelé.
Závěrem je možno dodat, že splněním oddlužení a osvobozením od placení pohledávek, což je hlavní cíl insolvence fyzických osob, je dlužník osvobozen pouze od dluhů, které vznikly do rozhodnutí o úpadku a to v souladu s ust. § 414 odst. 1 poslední věta InsZ.
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce