Splatkovy kalendář

PoradnaSplatkovy kalendář
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobrý den,
Od 1.3.2022 jsem v insolvenci,tudíž pravidelně splacim soudem určenou splátku ve vyšší 15.000 Kč,mám už zaplaceno 60%dluhu,za rok bude to 90%,chápu správně že budu oddlužen.Ale mám ještě penzijní připojištění cca.100 tis.kč.
Otázka moje zní?Kdy správce požádá o výplatu z penzijka?Až po úhradě těch 90% dluhu,a penzijkem doplati zbylé 10% dluhu,nebo uplynutí doby 3 let splním 90%a penzijní příspěvek mi zůstane?
Dekuji

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Vážený pane,
K Vašemu dotazu lze uvést tolik, že podle ust. § 412a odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (dále jen „InsZ“) je klíčovou podmínkou splnění oddlužení takové konání dlužníka, které vyhovuje zákonnému požadavku, totiž, aby dlužník v průběhu oddlužení vynaložil veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat k plnému uspokojení pohledávek věřitelů. Zákon v této souvislosti stanoví domněnku, že dlužník vynaložil veškeré toto úsilí, pokud během 5 let splatí alespoň 30 % pohledávek svých věřitelů.  Ust. § 412a odst. 1 písm. b) InsZ výše uvedené upravuje a stanoví, že  oddlužení je splněno také tehdy, pokud dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek.
K otázce: ano, pokud budete i nadále splácet ve stejné výši a 3 roky od schválení oddlužení bude splněno 90 % pohledávek, lze s nejvyšší pravděpodobností očekávat, že insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení a osvobodí dlužníka od placení dalších pohledávek (vzniklých DO rozhodnutí o úpadku) – ust. § 413 ve spojení s § 414 odst. 1 InsZ. K druhé otázce: Velmi pravděpodobně – vzhledem k míře uspokojení věřitelů – nebude nutné otázku vydání peněz z účtu penzijního spoření vůbec řešit a peníze Vám tedy zůstanou, ačkoliv pohledávky splatíte v úrovni 90 % a nikoliv zcela.
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce