Správce chce peníze navíc

PoradnaSprávce chce peníze navíc
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Zdravím , mám insolvenci platil jsem pak jsem přišel o práci a mezi tím chtěl správce aby mama posílala peníze navíc 3 tisíce a do teď posila ale já už mám práci a nechci aby z vlastních peněz posílala peníze když pracuju tudíž mám srážku a ještě z vlastních musím dávat jak to zrušit ? Nebo odstoupit od takového závazku 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Vážený pane,
pokud máte s maminkou uzavřenou darovací smlouvu, jsou podmínky smlouvy upravující výpověď určující faktor. Dalším faktorem je pak ust. § 412a insolvenčního zákona, které upravuje splnění oddlužení. Podle tohoto zákonného ustanovení musí dlužník pro splnění oddlužení:

  1. splatit nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
  2. v době 3 let od schválení oddlužení splatit nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
  3. po dobu 5 let od schválení oddlužení dlužník neporuší svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm je možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Jinými slovy jde o to, abyste v 5 letech od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % svých dluhů. Pokud se tak nestane, může se stát, že nedojde k osvobození od placení pohledávek. Jestliže byste vypověděl darovací smlouvu (nebo ji nahradil jiným ujednáním – tzv. novací podle ust. § 1902 občanského zákoníku), je nutné disponovat jiným dostatečným příjmem, který umožní naplnění podmínky uspokojení věřitelů alespoň ze 30 % během oněch 5 let a tyto informace je také třeba sdělit Vašemu insolvenčnímu správci.
S pozdravem
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce