stravenkovy-pausal

Poradnastravenkovy-pausal
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, Jako zaměstnavatel, který zaměstnává přes  tisíc zaměstnanců, z nichž desítky jsou v insolvenci, si Vás dovolujeme požádat o názor, zda v případě, že bychom začali, místo poukázek na stravování, poskytovat zaměstnancům tzv. Stravenkový paušál, zda by peněžitá částka tohoto příspěvku ve mzdě zaměstnance, byla částkou postižitelnou insolvencí.   Děkuji za odpověď

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, podle mého názoru peněžní příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál nebude předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Srážkám ze mzdy podléhá pouze mzda a také příjmy, které nahrazují mzdu jako odměnu za práci nebo které jsou poskytovány vedle mzdy a jsou zároveň vyjmenovány v § 299 o.s.ř. Stravenkový paušál, podle mého názoru, není mzda a ani není uveden ve výčtu občanského soudního řádu. S ohledem na uvedené mám tedy za to, že stravenkový paušál nebude ani podléhat srážkám pro účely oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce