Vrácení přeplatku na důchodu

PoradnaVrácení přeplatku na důchodu
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, správa sociálního zabezpečení uložila podle § 118a odst. 1 zákona 582/1991 Sb. vrátit přeplatek na důchodu osobě, proti kterému bylo usnesením soudu zahájeno insolvenčni řízení. K přeplatku došlo za období před vydáním usnesení. Správa nepřihlásila pohledávku do insolvenčniho řízení. Je rozhodnutí o stanovení povinnosti vrátit přeplatek nezákonné, nicotné, lze žádat jeho zrušení? Nebo je rozhodnutí zákonné, ale pohledávka je nevymahatelná? Děkuji. L. Jílek. 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, podle ust. § 118a odst. 1 cit. zákona platí, že
"Jestliže důchod byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, protože příjemce důchodu nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijal důchod nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo vědomě jinak způsobil, že důchod nebo jeho část byl vyplácen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, má plátce důchodu vůči příjemci důchodu nárok na vrácení, popřípadě náhradu nesprávně vyplacené částky".
Pokud tedy došlo k vyplacení neprávem nebo ve vyšší částce před zahájením insolvenčního řízení platí, že ČSSZ měla tuto pohledávku uplatnit u insolvenčního soudu formou přihlášky pohledávky a to ve stanovené lhůtě. Jestliže se tak nestalo, tak k této pohledávce nebude přihlíženo. Tento postup však nemá vliv na zákonnost rozhodnutí ČSSZ. Pro úplnost uvádím, že pokud dlužník splní oddlužení, tedy insolvenční soud vezme rozhodnutím na vědomí splnění oddlužení (srov. § 413 odst. 1 IZ), přizná mu insolvenční soud osvobození od placení pohledávek (srov. § 414 odst. 1 IZ), v důsledku čehož dlužník nebude povinen tento závazek plnit.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce