výkon správního rozhodnutí

Poradnavýkon správního rozhodnutí
Tazatel se zeptal(a) před 1 rokem

Dobrý den, žádám Vás tímto o radu v záležitosti výkonu správního rozhodnutí spočívajícího v odstranění závadné stavby, která je ovšem zahrnuta v majetku konkurzní podstaty. Nejsem znalý v problematice insolvenčního zákona, našel jsem pouze, že výkon rozhodnutí není po vydání rozhodnutí o insolvenci možný. Vnímám, že toto nemůže být definitivní závěr, nějaké řešení situace např. závadných staveb, jejichž stav je třeba řešit, musí mít. Je nutné se v dané věci obrátit na soud nebo požádat o nějaké předběžné opatření? Chápu, že v běžných případech to možné nebude. Děkuji za odpověď.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 rokem

Dobrý den, jestliže byla nemovitá věc zapsána do majetkové podstaty, tak obecně platí, že jakákoliv dispozice s takovou věcí náleží výhradně insolvenčnímu správci. Pokud jde o Vám zmiňovaný výkon rozhodnutí, tak zde příslušná právní úprava hovoří tak, že: "výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu a s omezeními tímto rozhodnutím založenými".
V dané věci tedy doporučuji řešit danou věc s IS, neboť ten je k takovému jednání legitimován a za věci zapsané v majetkové podstatě nese odpovědnost.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce